ข่าวเด่น

โครงการ EAU สัญจรสู่ท้องถิ่น ครั้งที่ 6 ที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช และโรงเรียนสุราษฎ์ธานี จังหวัดสุราษฎ์ธานี

04 Jul 2016   Views 23560


เมื่อวันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2559 นายณรงค์ บุญเสถียรวงศ์ เลขานุการกรม กรมเอเชียตะวันออก พร้อมคณะเจ้าหน้าที่โครงการ East Asia Unit (EAU) ได้ดำเนินโครงการ EAU สัญจรสู่ท้องถิ่น ครั้งที่ 6 

โดยโครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช (มีนักเรียนเข้าฟังจำนวน 200 คน) และโรงเรียนสุราษฎ์ธานี จังหวัดสุราษฎ์ธานี (มีนักเรียนเข้าฟังจำนวน 400 คน) ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการฯ นั้น นอกจากจะเป็นการแนะนำบทบาทของกรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศอาเซียนดั้งเดิม และประเทศยุทธศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ/Quiz คำถาม/ Area of Works รวมถึงความเคลื่อนไหวสำคัญของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคแล้ว ยังเป็นการเสนอบทบาทด้าน CSR ของกระทรวงฯ ในสายตาของครู/นักเรียนมัธยาศึกษาชั้นปีที่ 6 ในภาคใต้ โดยเฉพาะการให้ความรู้ที่ช่วยเสริมการเรียนด้านสังคมศาสตร์แก่เหล่านักเรียน 

อนึ่ง เมื่อปี 2558 กรมเอเชียตะวันออกได้ดำเนินการโครงการในลักษณะเดียวกัน ที่โรงเรียนดาราวิทยาลัย (จังหวัดเชียงใหม่) และโรงเรียนจักรคำคณาทร (จังหวัดลำพูน)