ข่าวเด่น

การจัดพิธีลงนามและถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู

09 Aug 2016   Views 1096

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559


เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 10.09 น. นางพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต กงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู เป็นประธานในพิธีลงนามและถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 โดยผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วยกงสุลใหญ่ฯ และคู่สมรส ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ ทีมประเทศไทย และชาวไทยในมณฑลเสฉวนและมหานครฉงชิ่ง ตลอดจนมิตรชาวจีน

   

กงสุลใหญ่ฯ และคู่สมรส ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ ทีมประเทศไทย และชาวไทยในมณฑลเสฉวนและมหานครฉงชิ่ง ตลอดจนมิตรชาวจีน ได้เดินทางไปยังหมู่บ้านเด็ก SOS children village นครเฉิงตู เพื่อจัดกิจกรรม เลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก (อาหารไทย) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยบริจาคเงินเพื่อสมทบกิจการของหมู่บ้านเด็กฯ จำนวน 16,000 หยวน หรือประมาณ 80,000 บาท และได้มอบอุปกรณ์การศึกษาและอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียนของหมู่บ้านเด็กฯ

     

อนึ่ง หมู่บ้านเด็ก SOS เป็นสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าและเด็กที่ครอบครัวไม่สามารถดูแลได้ โดยอยู่ในความดูแลของรัฐบาลนครเฉิงตู โดยในครั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ได้จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กจำนวน 100 คน โดยเด็ก ๆ เหล่านั้นรู้สึกดีใจที่ได้รับประทานอาหารไทยและประทับใจที่ได้ชมศิลปะวัฒนธรรมไทย ตลอดจนการได้พูดคุยกับชาวไทย ซึ่งจะส่งผลให้มีความเข้าใจในประเทศไทย/คนไทยมากขึ้น โดยแขกผู้มีเกียรติฝ่ายจีน รวมถึงเด็ก ๆ มีความประทับใจต่อกิจกรรมที่จัดขึ้น ซึ่งแสดงถึงไมตรีจิตรของคนไทย และการจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กในลักษณะเช่นนี้ยังไม่เคยมีสถานกงสุลใหญ่แห่งใดในนครเฉิงตูดำเนินการมาก่อน