ข่าวเด่น

การดำเนินการจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ นครปักกิ่ง

10 Aug 2016   Views 2711 การดำเนินการจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ นครปักกิ่ง

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30 น. นายธีรกุล นิยม เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง 
เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ     พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 


โดยมีข้าราชการ
สถานเอกอัครราชทูตฯ และทีมประเทศไทยในกรุงปักกิ่ง ได้แก่ สำนักงานผู้ช่วยทหารบก ทหารเรือ และทหารอากาศ สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงาน
ที่ปรึกษาเกษตร สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานตัวแทนธนาคารแห่ง
ประเทศไทย สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และบริษัท การบินไทย จำกัด สำนักงานกรุงปักกิ่ง และชุมชนชาวไทยประมาณ 90 คน เข้าร่วมพิธีฯ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 

เอกอัครราชทูตฯ และผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมกล่าวคำถวายพระพรและจุดเทียนชัย และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชา ตามด้วยการรำถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถโดยผู้แทนชุมชนไทย 

ต่อมา เอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำโดยพระศรีสิทธิวิเทศ ประธานสงฆ์วัดเหมอัศวาราม มณฑลเหอหนาน และหัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศจีน และคณะสงฆ์อีกจำนวน 
4 รูป ประกอบด้วย พระสงฆ์ไทยจากบอตสวานา เวียดนาม อินเดีย และพระสงฆ์ชาวสกอตแลนด์จากไทย จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล และได้สวดบทถวายพระพรบทพิเศษที่มหาเถรสมาคมแต่งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จ
เถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 จากนั้น เอกอัคราชทูตฯ ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และทีมประเทศไทยได้ร่วมกันถวายภัตตาหารเพล เครื่องไทยธรรมและจตุปัจจัยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมกันนี้ ผู้เข้าร่วมพิธีฯ ได้ลงนามถวายพระพรชัยมงคลด้วยTags:   China, จีน