ข่าวเด่น

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง

11 Aug 2016   Views 3410

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ในเดือนกรกฎาคมต่อเนื่องถึงเดือนสิงหาคม 6 กิจกรรม โดยดำเนินการแล้ว 4 กิจกรรม ได้แก่


1. การลงนามถวายพระพร 

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายพิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง และภริยา พร้อมทีมประเทศไทยในเมียนมาได้ร่วมกันลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เปิดสมุดลงนามถวายพระพรและเชิญชวนชาวไทยในเมียนมาและ friend of Thailand แสดงความจงรักภักดีลงนามถวายพระพรเป็นจำนวนมาก ระหว่างวันที่ 8 –11 สิงหาคม 2559

 

2. กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2559 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้งร่วมกับชุมชนไทยในเมียนมาจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ โรงเรียนมัธยมศึกษาหมายเลข 4 เขตทะเกตา กรุงย่างกุ้ง  โดยมีนายพิษณุ สุรรณะชฎ เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง และชาวไทยในเมียนมาประมาณ 150 คน ร่วมปลูกต้นไม้จำนวน 142 ต้น สนองแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถที่ทรงสนับสนุนให้ปลูกป่าและสนับสนุนบทบาทของภาคย่างกุ้งในการคืนความเขียวขจีให้แก่พื้นที่เพื่อสิ่งแล้วล้อมที่ดีขึ้น โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายหม่อง หม่อง โซ นายกเทศมนตรีเมืองย่างกุ้งร่วมพิธีด้วย นอกจากนี้  สถานเอกอัครราชทูตฯ และนักธุรกิจไทยในเมียนมายังได้ร่วมบริจาคสิ่งของและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับโรงเรียนแห่งนี้ด้วย


3. การจัดหน่วยแพทย์ หู คอ จมูก เฉลิมพระเกียรติ ที่เมืองทวาย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้งร่วมกับกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข มูลนิธิ หู คอ จมูก ชนบท โรงพยาบาลราชวิถีจัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่โดยนำผู้เชี่ยวชาญจากประเทศไทยมาให้บริการตรวจและผ่าตัดรักษาโรคเกี่ยวกับหูให้แก่ชาวเมียนมา ณ โรงพยาบาลทวาย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ระหว่างวันที่ 9–11 สิงหาคม 2559 โดยมีชาวเมียนมาเข้ารับบริการจากหน่วยแพทย์ฯ ทั้งสิ้นกว่า 1,000 คน

4. โครงการช่วยเหลือเด็กพิเศษเฉลิมพระเกียรติ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้ร่วมมือกับกรมสุขภาพจิต สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ และสมาคมออทิสติกแห่งเมียนมาและมูลนิธิ New Life แห่งเมียนมา จัดโครงการช่วยเหลือเด็กพิเศษกลุ่มออทิสติกเฉลิมพระเกียรติ ที่โรงพยาบาลเด็กกรุงย่างกุ้งและโรงพยาบาลมัณฑะเลย์ โดยดำเนินการในรูปแบบการสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับการดูแลเด็กพิเศษ การฝึกอาชีพ บทบาทของผู้ปกครองเด็กและผู้ปกครองเด็กพิเศษโดยผู้เชี่ยวชาญจากประเทศไทย ซึ่งมีบุคคลากรทางการแพทย์ นักจิตวิทยาและผู้ปกครองเด็กพิเศษ จำนวนกว่า 500 คน เข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว

อนึ่ง กิจกรรมที่เหลืออีก 2 กิจกรรมที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จะดำเนินการต่อไปได้แก่ (1)โครงการสร้างห้องสุขาและห้องอาบน้ำถวายแก่สำนักชีที่วัดนาคะไลกู เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ซึ่งจะทำการส่งมอบในวันที่ 21 สิงหาคม 2559 และ (2) คอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติโดยวง The Thailand Philharmonic Orchestra วงใหญ่ใน 3 เมืองหลักของเมียนมา ได้แก่ กรุงย่างกุ้ง กรุงเนปิดอว์ และเมืองมัณฑะเลย์ ระหว่างวันที่ 25–29 สิงหาคม 2559