ค้นหา

 
Found: 7

ภาพรวมสถิติการค้าไทย-กวางซี ปี 2557

... ของยอดการค้าต่างประเทศของกว่างซี และคิดเป็นร้อยละ 82.16 ของยอดการค้ากับอาเซียน ทั้งนี้ ทำให้กวางซีเป็นฝ่ายได้ดุลการค้ากับอาเซียนถึง 87,626 ล้านหยวน ทั้งนี้ ในอาเซียนเอง ไทยและฟิลิปปินส์เป็น ...

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง จัดการแข่งขันความสามารถในการใช้ภาษาไทย และกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย

... รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นักศึกษาจาก 1.วิทยาลัยการท่องเที่ยวกุ้ยหลิน (2 คน) 2.วิทยาลัยนานาชาติทาเล้นท์กวางซี (2 คน) 3.มหาวิทยาลัยครูกว่างซี  การแข่งขันประเภทวิชาเลือก (ทีม) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมจาก ...
China

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี จัดการแข่งขันความสามารถในการใช้ภาษาไทย และการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทยในที่ชุมชน ครั้งที่ ...

... รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ ทีมจาก ๑. วิทยาลัยเหอฉือ ๒. วิทยาลัยไป่เซ่อ ๓. วิทยาลัยภาษาต่างประเทศกว่างซี เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงเป็นมณฑลของจีนที่มีสถาบันการศึกษาเปิดสอนวิชาภาษาไทยในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีจำนวนมากที่สุดแห่งหนึ่งในจีน และในแต่ละปี กว่างซีมีนักศึกษาเดินทางไปเรียนที่ประเทศไทยประมาณปีละ ๒,๐๐๐ คน

รถไฟความเร็วสูงกุ้ยหยาง - กว่างโจว เตรียมเปิดสิ้นปีนี้

... ซึ่งจะทำให้การเดินทางจากกุ้ยหยาง-กุ้ยหลิน เหลือเพียง 2 ช.ม. และกุ้ยหยาง-กว่างโจว จากเดิม 20 ช.ม. เหลือเพียง 4 ช.ม. รถไฟความเร็วสูงกุ้ยหยาง-กว่างโจว เป็นเส้นทางขนส่งผู้โดยสารโดยเฉพาะจากนครกุ้ยหยาง (มณฑลกุ้ยโจว) - เมืองกุ้ยหลิน (เขตกว่างซี) - นครกว่างโจว (มณฑลกวางตุ้ง) โดยใช้ไฟฟ้าระบบรางคู่ขนาน ความเร็วสูงสุด 300 กม./ชม. มีระยะทางในมณฑลกุ้ยโจว ...

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง จัดงานสัมนา "ท่าเรือรอบอ่าวเป่ยปู้"

... เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสำหรับไทยในการเชื่อมโยงกับตอนใต้ของจีน โดย เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง (กวางซี) ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีประชากร 54 ล้านคน ถูกกำหนดเป็น “ประตูสู่อาเซียน” ...
China

เอกชนไทยพร้อมปั้น 'ท่าเรือฝางเฉิงก่าง' ของกว่างซีเป็น Hub ถ่านหินชั้นนำ

เอกชนไทยพร้อมปั้น ' ท่าเรือฝางเฉิงก่าง ' ของกว่างซีเป็น Hub ถ่านหินชั้นนำ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ... ... เป็นบริษัทรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ที่สังกัดภายใต้รัฐบาลเขตฯ กว่างซีจ้วง มีธุรกิจครอบคลุมหลายสาขา อาทิ การบริหารจัดการท่าเรือ ...
China

งานเสวนาร่วมกระทรวงการต่างประเทศและธนาคารกสิกรไทย "ประสบการณ์การปฏิรูปเศรษฐกิจจีนและโอกาสที่ธุรกิจไทยไม่ควรพลาด" วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรม Landmark (ตอนจบ)

... ทางเรือ (ทั้งที่ผ่านและไม่ผ่านฮ่องกง) ทางบก (ผ่านกว่างซี เวียดนาม และลาว ด้วยเส้นทาง R8 R9 หรือ R12) ทั้งนี้ ... ... โดยผู้ประกอบการไทยสามารถใช้ประโยชน์จากงานมหกรรมสินค้าขนาดใหญ่ของมณฑล กวางตุ้ง เช่น แคนตันแฟร์ กว่างโจวแฟร์ เพื่อขยายตลาด ล่าสุดเมื่อวันที่ ...
  relevance date