ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — Myanmar [x]

เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง นำนักธุรกิจสำรวจเส้นทาง India-Myanmar-Thailand Trilateral Highway

... คนจากสาขาธุรกิจที่หลากหลาย เช่น การเงินและธนาคาร โลจิสติกส์และพลังงาน... ... และเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทาง India-Myanmar-Thailand Trilateral Highway            ในระหว่างการเดินทาง... ... นายกเทศมนตรีของเมือง Mandalay พร้อม Dr. Soe Than รัฐมนตรีการเกษตร ปศุสัตว์ และชลประทาน นาย Zarni...
Myanmar
  relevance date