ค้นหา

 
Found: 7

ยบายการปฏิรูปศรษฐกิจและการเปิดประเทศของจีน ตอนที่ 4 (ตอนสุดท้าย) โอกาสและอุปสรรคสำหรับภาคธุรกิจไทยในปัจจุบั

หลังจากที่เราได้ำเสนอบทความในหัวข้อนโยบายการปฏิรูปศรษฐกิจและการเปิดประเทศของจีนไปถึง 3 ตอนด้วยกัแล้ว วันนัี้จึงขอนำเสนอบทความในตอนสุดท้ายคือ ...

ยบายการปฏิรูปศรษฐกิจและการเปิดประเทศของจีน ตอนที่ 1 พัฒนาการเศรษฐกิจจีนในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา

ทาง eastasiawatch ขอนำเสนอบทความเรื่องนโยบายการปฏิรูปศรษฐกิจและการเปิดประเทศของจีน ซึ่งจะมีการแบ่งเนื้อหาเป็ 4 ตอนด้วยกั วันนี้ขอนำเสนอ ตอนที่ 1 พัฒนาการเศรษฐกิจจีนในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ทาง eastasiawatch ขอนำเสนอบทความเรื่องนโยบายการปฏิรูปศรษฐกิจและการเปิดประเทศของจีน ...

ยบายการปฏิรูปศรษฐกิจและการเปิดประเทศของจีน ตอนที่ 3 แนวโ้มเศรษฐกิจจีนในอีก 5 ปีข้างหน้า

จาก 2 ตอนที่ผ่านมาได้ำเสนอปูมหลังเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน และพัฒนาการการปฏิรูปเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาไปแล้ว ั้ วันนี้ทางเราขอนำเสนอตอนที่ 3 คือ แนวโ้มเศรษฐกิจจีนในอีก ...

ยบายการปฏิรูปศรษฐกิจและการเปิดประเทศของจีน ตอนที่ 2 การปฏิรูปและเปิดประเทศของจีน (2521-2557)

หลังจากครั้งที่แล้วทางเว็บไซต์ได้ำเสนอ พัฒนาการเศรษฐกิจของจีนในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาไปแล้ว ... ... ช่วงก่อนการปฏิรูปเปิดประเทศจีน เป็นประเทศสังคมนิยมที่ใช้ระบบเศรษฐกิจแบบวางแผน โดยรัฐบาลกลางเป็นผู้กำหนดเป้าหมายการเติบโต ...

งานเสวนาร่วมกระทรวงการต่างประเทศและธนาคารกสิกรไทย "ประสบการณ์การปฏิรูปเศรษฐกิจจีนและโอกาสที่ธุรกิจไทยไม่ควรพลาด" วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรม Landmark

... ได้ช่วยลดแรงเสียดทานจากกลุ่มต่อต้านการปฏิรูป และเมื่อการปฏิรูปในส่วนแรกประสบความสำเร็จ ได้ช่วยสร้างคะแนนนิยมให้กับรัฐบาลและนโยบายการปฏิรูปในรัฐบาลได้รับการสนับสนุนจากสาธารณชนเพิ่มมากขึ้ ทำให้รัฐบาลสามารถปฏิรูปเศรษฐกิจในภาคส่วนอื่ ๆ ที่มีความท้าทายมากกว่าได้ง่ายขึ้ 4) การปฏิรูปแบบรางคู่แม้จีนต้องการการปฏิรูปเพื่อเพิ่มบทบาทของตลาด ...

รายงานสภาวะเศรษฐกิจญี่ปุ่ ในรอบ 6 เดือน (กันยายน 2559 - กุมภาพันธ์ 2560)

... การขึ้นภาษีผู้บริโภคจากร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 8 เมื่อปี 2557 และ 3) การชะลอตัวของเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศเกิดใหม่ (Emerging economies) นอกจากนี้ ... ... ได้ประกาศเลื่อนการบรรลุเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อร้อยละ 2 จากปี งบประมาณ 2560 เป็นปี 2561 ยบายการปฏิรูป เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 คณะรัฐมนตรีญี่ปุ่ ...
Japan

งานเสวนาร่วมกระทรวงการต่างประเทศและธนาคารกสิกรไทย "ประสบการณ์การปฏิรูปเศรษฐกิจจีนและโอกาสที่ธุรกิจไทยไม่ควรพลาด" วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรม Landmark (2)

... ทิศทางนโยบายการค้าและการลงทุนของจีนภายใต้รัฐบาลใหม่ โดย ศ. ดร. ซ่ง หง สถาบั Institute of World Economics and Politics CASS ตอนที่ 2 ทิศทางนโยบายการค้าและการลงทุนของจีนภายใต้รัฐบาลใหม่ ... ... เมื่อปลายปี 2557 รัฐบาลชุดใหม่ได้ประกาศทิศทางนโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจจีน รวมทั้งนโยบายการค้าและการลงทุนช่วงอีก ...
  relevance date