ค้นหา

 
Found: 54

รถไฟ ลาว-จีน: ผลกระทบ โอกาส และความท้าทายต่อไทย หลังเปิดให้บริการ

... ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการเชื่อมต่อทางรถไฟจากมณฑลยูนนานของจีนเข้าไปทางภาคเหนือของ สปป.ลาว ไปยังนครหลวงเวียงจันทน์ และเชื่อมโยงกับเส้นทางรถไฟสายหนองคาย – ท่านาแล้ง ของไทย ซึ่งถือได้ว่า ...

กรมเอเชียตะวันออกส่งเสริมการฟื้นฟูเศรษฐกิจและความเชื่อมโยงไทย-ลาวหลังโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

... และหัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางจังหวัดอุบลราชธานี ได้เดินทางไปศึกษาดูงานและตรวจเยี่ยมสภาพพื้นที่บริเวณแนวชายแดนไทย - สปป.ลาว ที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านปากแซง และจุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี              ที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านปากแซงคณะได้พบหารือกับนายอลงกรณ์ ...

พิธีส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) แก่รัฐบาล สปป. ลาว

... อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก กระทรวง การต่างประเทศ พร้อมด้วยนายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ นายกสมาคมไทย – ลาว เพื่อมิตรภาพ เป็นประธาน ในพิธีส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ...

ลาว

ความสัมพันธ์ทวิภาคีกับไทย

ลาว

ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจ : ลาว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ 13 ผ่านระบบการประชุมทางไกล

... รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม เป็นประธานร่วมการประชุม และมีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา สปป. ลาว และเมียนมา เข้าร่วมด้วย การประชุมครั้งนี้เป็นการพบกันครั้งแรกระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศลุ่มน้ำโขงและญี่ปุ่นภายหลังการระบาดของโควิด-19 ...

ลาว

ความตกลงระหว่างประเทศ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือกับ นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน

... และการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน - จีน สมัยพิเศษ ว่าด้วยโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ที่เวียงจันทน์ สปป.ลาว ที่จะมีขึ้นในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 * * * * * * * * * * * * สำนักงานเลขานุการกรม กรมเอเชียตะวันออก มีนาคม ...

การเยือนโรงเรียนมีชัยพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์ ของเอกอัครราชทูต CLMV ประจำประเทศไทย

... รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก ได้นำเอกอัครราชทูตกัมพูชา เมียนมา และเวียดนาม และอุปทูต  สปป. ลาว ประจำประเทศไทย เยือน จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อศึกษาดูงานที่โรงเรียนมีชัยพัฒนา โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมเอเชียตะวันออก ...

การประชุมร่วมระหว่างเอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่ประจำ สปป. ลาว กับผู้ว่าฯ ที่มีชายแดนติดกับลาว และจังหวัดใกล้เคียง

... รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก เข้าร่วมการประชุมร่วมระหว่างเอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่ประจำ สปป. ลาว กับผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีชายแดนด้าน สปป. ลาว และจังหวัดใกล้เคียง ที่นครหลวงเวียงจันทน์ ...
Pages: 1 2 3 4 5 6 Next
  relevance date