ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — สายใยเชื่อมสัมพันธ์ [x] สปป.ลาว [x] สะพานมิตรภาพไทย-ลาว [x]

สายใยเชื่อมสัมพันธ์ "สะพานมิตรภาพไทย-ลาว" และเส้นทางคมนาคมระหว่างประเทศ

สะพานมิตรภาพไทย-ลาว นับว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งสายสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทย และ สปป.ลาว ที่มีความเชื่อมโยงและเกื้อกูลกันทั้งในด้านเศรษฐกิจ ... ... อยู่ในระหว่างการศึกษาโครงการก่อสร้าง ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยส่งเสริมศักยภาพไทย-ลาว ในทุกมิติทั้งในระดับอาเซียนและในเวทีโลก ...
  relevance date