ค้นหา

 
Found: 2

ไต้หวันยกเว้นการตรวจลงตรา (วีซ) สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย

เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ทางการไต้หวันได้ประกาศยกเว้นการตรวจลงตรา (วีซ) สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปของไทย ในช่วงระยะทดลอง ๑ ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ...

ไต้หวันต่ออายุมาตราการยกเว้นการตรวจลงตรา (วีซ) ให้ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยอีก 1 ปี

ตามที่รัฐบาลไต้หวันได้มีมาตรการยกเว้นการตรวจลงตรา (วีซ) ให้ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2559 - 31 ก.ค. 2560 โดยสามารถพำนักในไต้หวันได้ไม่เกิน ...
Taiwan
  relevance date