ค้นหา

 
Found: 1

ภาพรวมสถิติการค้าไทย-กว่างซี ปี 2557

... จึงนับเป็นโอกาสอันดีต่อการค้าและเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทยและภูมิภาคอาเซียนที่จะเติบโตต่อไปในอนาคต ที่มา : สถานกงสุลหญ นคร หนานหนิง 23 มีนาคม 2558
  relevance date