ค้นหา

 
Found: 9

จับตาทิศทางการเติบโตของเขตเศรษฐกิจใหม่เทียนฝู่ นครเฉิงตู

... จะสามารถเปิดให้บริการได้ภายในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ปัจจุบัน ศูนย์แสดงสินค้าฯ ได้สร้างเสร็จประมาณ 80% เหลือเพียงการตกแต่งภายในและติดตั้งระบบสาธารณูปโภคต่าง ... ... เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจใหม่เทียนฝู่ที่ทำหน้าที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้แก่กลุ่มนักคิด ให้คำปรึกษาและบริการเกี่ยวกับข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ ...

จีนสร้างสถิติอีกครั้ง เปิดตัวสะพานสูงสุดของโลก

... เป็นงานที่รวมดีไซน์และเทคโนโลยีเข้าไว้ด้วยกัน นวัตกรรมและผลงานสร้างสรรค์ของสะพานเป่ยผานเจียงจึงได้รับรางวัลสิทธิบัตรยอดเยี่ยมของจีนประจำปี ... ... 21 ให้ดูจีน” ปัจจุบัน งานสร้างสะพานของจีนได้สร้างสถิติใหม่ให้แก่โลกอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นสัญลักษณ์ ...

นโยบาย Vietnam Industry 4.0

... และสร้างความเชื่อมโยงในระบบพื้นฐานการอุดมศึกษา สร้างคลังสื่อการเรียนรู้แบบเปิดให้โรงเรียนต่าง ... ... มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ ควบคู่ไปกับการปฏิรูปอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นโครงการวิจัยระดับรัฐบาล แม้ว่าการพัฒนา ...

รู้จักยวี่ซี เมืองปริมณฑลที่มีศักยภาพของมณฑลยูนนาน

... แห่งในมณฑลยูนนาน (อีกแห่งตั้งอยู่ที่นครคุนหมิง) พื้นที่รวม 76.45 ตารางกิโลเมตร มุ่งเน้นอุตสาหกรรมที่สรางสรรค์ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย “Internet plus” และ “Made in China 2025” ของจีน โดยมีอุตสาหกรรมเป้าหมาย ...
China

มหานครฉงชิ่ง ฐานการผลิตยานยนต์ขนาดใหญ่ที่สุดในแดนมังกร

... การหลั่งไหลเข้ามาลงทุนของบริษัทยานยนต์ต่างชาติที่นำความทันสมัยและเทคโนโลยีเข้ามาผสมผสานกับสาธารณูปโภคพื้นฐานเดิม ทำให้เกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ที่สรางสรรค์  4) การมีเป้าหมายทางการตลาดที่ชัดเจนและการประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวาง เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้อุตสาหกรรมยานยนต์ของนครฉงชิ่งเริ่มกลายเป็นที่รู้จักและสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่เด่นชัดในตลาดยานยนต์ ...

พัฒนาการของบรูไนฯ ในการปลูกข้าวเพื่อเลี้ยงตัวเอง

... ด้านการเกษตรมาตั้งแต่ มี.ค. 2558 เนื่องจากไทยมีความเชี่ยวชาญในการปลูกข้าว จึงสามารถมีบทบาทที่สรางสรรค์ในด้านนี้กับบรูไนฯ ได้        ท้ายสุด อุปสรรคที่ท้าทายอีกประการหนึ่งสำหรับการปลูกข้าวของบรูไนฯ ...

ยุทธศาสตร์ "Cool Japan"

... (Ministry of Economic, Trade and Industry: METI) โดยองค์กรดังกล่าวจะทำหน้าที่สร้างพื้นฐานเพื่อการเผยแพร่ความนิยมญี่ปุ่นในต่างประเทศในส่วนที่ภาคเอกชนไม่สามารถดำเนินการได้เอง ... ... การสนับสนุนเงินทุนแก่ผู้ประกอบการและนักออกแบบที่มีความคิดสร้างสรรค์แต่ขาดแคลนแหล่งเงินทุน เป็นต้น ตัวเลขเป้าหมายที่สำคัญของยุทธศาสตร์ ...

สำรวจ Tang West Market โอกาสการลงทุนของผู้ประกอบการไทยในนครซีอาน

... ดำเนินการปรับปรุงและขยายพื้นที่โครงการแล้วเสร็จ จะแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน ... ... ส่งผลให้เกิดโอกาสทางด้านการค้าและการลงทุนที่ดีและสร้างสรรค์ ซึ่งผู้ประกอบการไทยอาจพิจารณาใช้โอกาสของการเป็นประเทศหนึ่งที่ตั้งอยู่บนเส้นทางสายไหมทางทะเลเข้าไปลงทุนในพื้นที่ดังกล่าว ...

บทความพิเศษจากนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - เวียดนาม

... แม้ว่าศักยภาพและการเติบโตของเศรษฐกิจทั้งของไทยและเวียดนามได้สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างกันอยู่แล้ว ... ... ได้อย่างแท้จริง รวมทั้งคิดค้นข้อริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ ๆ อยู่เสมอ ซึ่งในส่วนของไทยก็กำลังพยายามฟื้นฟูสภาธุรกิจไทย ...
  relevance date