ค้นหา

 
Found: 3

ประกาศกรมเอเชียตะวันออก เรื่อง ผลการตัดสินโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ ๗๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับเมียนมา

กรมเอเชียตะวันออกอบคุณผู้ส่งผลงานเารวมประกวดทุกท่าน ซึ่งมีผู้ส่งผลงานเ้าประกวดจำนวน ๑๗๓ คน รวม ๒๒๔ ชิ้น โดยบัดนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาตัดสินการประกวดเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ...

อเชิญชวนศิลปินคนพิการที่สนใจ ร่วมส่งผลงานสร้างสรรค์เารวมประกวดในงาน "International Art Exhibition for Artist with Disabilities"

อเชิญชวนศิลปินคนพิการที่สนใจ ร่วมส่งผลงานสร้างสรรค์เารวมประกวดในงาน "International Art Exhibition for Artist with Disabilities" จัดโดยกระทรวงสาธารณสุ แรงงาน และสวัสดิการญี่ปุ่น ...

ประกวดเียนเรียงความเยาวชนนานาชาติ The Goi Peace Foundation

... จัดการประกวดเรียงความองเยาวชนนานาชาติในหัว้อ "My Role as a Citizen of Earth" เป็นภาษาญี่ปุ่น อังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน หรือเยอรมัน โดยผู้เารวมประกวดต้องมีอายุไม่เกิน 25 ปี มูลนิธิ Goi Peace Foundation จัดการประกวดเรียงความองเยาวชนนานาชาติในหัว้อ ...
  relevance date