ค้นหา

 
Found: 3
Where: tags — มณฑลส่านซี [x] นครซีอาน [x]

ำรวจ Tang West Market โอกาสการลงทุนของผู้ประกอบการไทยในนครซีอาน

... การผลิตเครื่องเคลือบดินเผาจากอารยธรรมจีนก็ได้แพร่หลายไปสู่พื้นที่ต่างๆ บนเนทางสายหมและได้สร้างคุณูปการแก่อารยธรรมของโลกจวบจนปัจจุบัน ... ... ซึ่งเดิมเป็นที่อยู่อาศัยของชุมชนนั้น รัฐบาลมณฑลส่านซีได้อนุมัติให้รัฐบาลนครซีอานเวนคืนที่ดินผืนดังกล่าว เพื่อใช้ก่อสร้างโครงการ ...

อุตสาหกรรมไฮเทคมณฑลส่านซีกับโอกาสสู่การลงทุนในไทย

... โดยมีเป้าหมายสำคัญในปี 2020 ไว้ดังนี้ ัดส่วนการเติบโตของการวิจัยไม่ต่ำกว่าร้อยละ ... ... วิสาหกิจจำนวนมากเริ่มลงทุนในวิสาหกิจภาคใหม่ที่นอกเหนือไปจากการใช้ทรัพยากรหรือตามแนวทางปฏิบัติเดิม ... ... และหากจะกล่าวถึงหัวเมืองที่มีการผลักดันด้านการวิจัยและเทคโนโลยีเป็นพิเศษในพื้นที่จีนตะวันตกแล้ว นครฉงชิ่ง นครซีอาน และนครเฉิงตู ... ... การประกาศเป้าหมายการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะด้านการวิจัยและการศึกษาอย่างจริงจัง โดยในปี 1999 มณฑลส่านซีได้รับประโยชน์จากนโยบายมุ่งสู่ตะวันตก ... ... โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศที่มีพื้นที่ครอบคลุมตามแผนยุทธศาสตร์เนทางสายไหมทางบกของรัฐบาล ...

การผลักดันโครงการด้านเศรษฐกิจภายใต้นโยบายเนทางสายไหมของนครซีอาน

... และการก่อสร้างศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเยาวชนเนทางสายหม (Xi’an Silk Road Economic Belt Youth International Culture Exchange Center) เป็นต้น ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน เล็งเห็นความสำคัญของนโยบายเนทางสายหมและการเติบโตของระบบอี-คอมเมิร์ซในมณฑลส่านซี จึงได้ผลักดันโครงการต่างๆ อาทิ การจัดทำคู่มือลงทุนสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ...
  relevance date