ค้นหา

 
Found: 8

อกอครราชทูต กรุงฮานอย มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมมิตรภาพเวียดนาม - ไทย

นายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ เอกอครราชทูต กรุงฮานอย ได้เข้าพบนาย Ta Quang Ngoc นายกสมาคมมิตรภาพเวียดนาม-ไทย เพื่อมอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมของสมาคม ...

ประธานาธิบดีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามถวายพวงมาลา และลงนามถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สถานเอกอครราชทูต กรุงฮานอย

... ได้เดินทางมาถวายพวงมาลา และลงนามถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สถานเอกอครราชทูต กรุงฮานอย โดยมีนายมานพชัย วงศ์ภักดี เอกอครราชทูต กรุงฮานอย ให้การต้อนรับ

นายปัญญรักษ์ พูนทรัพย์ เอกอครราชทูต กรุงฮานอยเข้าเยี่ยมคารวะนาย Ta Quang Ngoc นายกสมาคมมิตรภาพเวียดนาม-ไทย

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2557 นายปัญญรักษ์ พูนทรัพย์ เอกอครราชทูต กรุงฮานอยเข้าเยี่ยมคารวะนาย Ta Quang Ngoc นายกสมาคมมิตรภาพเวียดนาม-ไทย และกรรมการสมาคมมิตรภาพฯ เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ...

นายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ เอกอครราชทูต กรุงฮานอยเข้าเยี่ยมคารวะนายเหวียน เทียน เญิน (Nguyen Thien Nhan) ประธานแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนาม

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 นายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ เอกอครราชทูต กรุงฮานอยได้เข้าเยี่ยมคารวะนายเหวียน เทียน เญิน (Nguyen Thien Nhan) ประธานแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนาม (Vietnamese ...

รัฐบาลเวียดนามทำพิธีมอบเหรียญมิตรภาพ (Friendship Order) ให้แก่เอกอครราชทูต กรุงฮานอย

... รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศเวียดนามได้เป็นประธานในพิธีมอบเหรียญมิตรภาพของรัฐบาลเวียดนามพร้อมใบประกาศเกียรติคุณซึ่งประธานาธิบดีเวียดนามเป็นผู้ลงนาม ให้แก่นายอนุสนธิ์ ชินวรรโอกอครราชทูต กรุงฮานอย โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่สถานเอกอครราชทูตฯ ...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนเวียดนาม ระหว่างวันที่ ๗ – ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙

... ที่โรงแรมมีเลีย กรุงฮานอย รวมทั้ง ได้เข้าร่วมการประชุมหารือทีมไทยแลนด์ในเวียดนามที่สถานเอกอครราชทูต กรุงฮานอย การเยือนครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ทวิภาคีไทย – เวียดนามให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในทุกมิติ ...

การประชุม Political Consultation Group ไทย – เวียดนาม ครั้งที่ 6

... ได้เป็นประธานร่วมในการประชุม Political Consultation Group ไทย – เวียดนาม ครั้งที่ 6 กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีนายมานพชัย วงศ์ภักดี เอกอครราชทูต กรุงฮานอย และ นายเหวียน ตัด ถั่น (Nguyen Tat Thanh) เอกอครราชทูตเวียดนามประจำประเทศไทย เข้าร่วมด้วย ...

งานสัมมนา "5 ทศวรรษ ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - เวียดนาม : ก้าวไปข้างหน้าสู่ความร่วมมือในหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่แน่นแฟ้น"

... เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - เวียดนามในปี 2559 ในงานสัมมนา นายอัษฎา ชัยนาม อดีตเอกอครราชทูตไทย กรุงฮานอย ได้ให้เกียรติเป็นองค์ปาฐก โดยแสดงปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย ...
Vietnam
  relevance date