ค้นหา

 
Found: 65

พาณิชย์จีนเผยเร่งผลักดันการปฏิรูปใน 5 ด้านหลัก

... ตลอดจนลดข้อจำกัดการเข้าลงทุนของบริษัทต่างชาติในธุรกิจด้านการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ การออกแบบสถาปัตยกรรม การคและโลจิสติกส์ การค้าอิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) และอื่นๆ (3) ผลักดันการปฏิรูประบบการจัดการการลงทุนของจีนในต่างประเทศ ...

งานเสวนาร่วมกระทรวงการต่างประเทศและธนาคารกสิกรไทย "ประสบการณ์การปฏิรูปเศรษฐกิจจีนและโอกาสที่ธุรกิจไทยไม่ควรพลาด" วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรม Landmark (ตอนจบ)

... เป็นเมืองที่รัฐบาลจีนได้วางนโยบายให้เป็น ศูนย์กลางระหว่างประเทศใน 4 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ การเงิน การค และการคมนาคมขนส่งทางเรือ ซึ่งเน้นธุรกิจภาคบริการเป็นหลัก มีผู้บริโภคมีฐานะทางเศรษฐกิจดี ...

ภาพรวมสถิติการค้ไทย-กว่างซี ปี 2557

... และด่านท่เรือเมืองฝางเฉิงก่าง (ทางทะเล) ที่เพิ่งได้รับอนุญาตเมื่อต้นปี 2558 ทั้งนี้ จากสถิติของฝ่ายจีน ปี 2557 การค้าจีน-ไทย มีมูลค่ 446,305 ล้านหยวน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 ส่วนการค้าจีน-อาเซียน มีมูลค่ 2,905,572 ล้านหยวน ขยายตัวร้อยละ ...

เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนเปิดงานสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว การค และวัฒนธรรมไทย-จีน ที่เมืองเซี่ยเหมิน

... เพื่อเข้าร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว การค และวัฒนธรรมไทย - จีน ที่โรงแรม Seaside International Hotel ณ เมืองเซี่ยเหมิน เมื่อวันที่ 10 - 11 ม.ค. 2557 นายวิบูลย์ ...

สำรวจ Tang West Market โอกาสการลงทุนของผู้ประกอบการไทยในนครซีอาน

... ปัจจุบันอยู่ภายใต้การดูแลขององค์กรรัฐวิสาหกิจ Datang Xishi Cultural Industry Investment Group(大唐西市文化产业投资集团)The Tang West Market ประกอบด้วยพื้นที่การค โรงแรม ถนนสายวัฒนธรรมและที่ทำการสำนักงาน ครอบคลุมพื้นที่กว่ 1,600 หมู่ (ราว 714 ไร่) โดยแบ่งออกเป็น ...

เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์นำคณะนักธุรกิจไทยร่วมหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้และอุตสาหกรรมระหว่างประเทศมาเลเซีย

... ได้แสดงความยินดีที่ได้พบปะคณะนักธุรกิจไทยในครั้งนี้และหวังจะมีคณะนักธุรกิจไทยเดินทางเยือนมาเลเซียเพื่อแสวงหา ความร่วมมือธุรกิจมากขึ้น โดยแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่ ในปัจจุบัน การคและการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับมาเลเซียดำเนินไปด้วยดี แต่ระดับการลงทุนยังเป็นจุดอ่อน ส่วนเอกอัครราชทูตได้แสดงความเห็นว่ ...

นโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเปิดประเทศของจีน ตอนที่ 4 (ตอนสุดท้าย) โอกาสและอุปสรรคสำหรับภาคธุรกิจไทยในปัจจุบัน

... การตั้งราคาพึงชำระอากรสำหรับการเก็บภาษีมูลค่เพิ่มที่สูงเกินความเป็นจริง การตรวจและกักกันโรคพืชและสัตว์ที่เข้มงวด การผูกขาดการขนส่ง การค้าส่งและการกระจายสินค้โดยผู้ประกอบการชาวจีน ขอบคุณข้อมูลจาก : กรมเอเชียตะวันออก กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ ...

นโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเปิดประเทศของจีน ตอนที่ 3 แนวโน้มเศรษฐกิจจีนในอีก 5 ปีข้างหน้

... จนกลายเป็นชนวนให้จีนเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยเฉียบพลัน เช่นเดียวกับญี่ปุ่นเมื่อหลายทศวรรษก่อน 3.2 การค การขยายตัวของกลุ่มชนชั้นกลางและนโยบายส่งเสริมการบริโภคของภาครัฐจะส่งผลให้อุปสงค์ของจีนต่อสินค้านำเข้เติบโตอย่างรวดเร็ว ...

ไทย - มาเลเซีย : หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่เข้มข้น

... แห่งความสัมพันธ์ทางการทูตไทยและมาเลเซียเมื่อปี 2560 ทั้งสองฝ่ายมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ การค การลงทุน และการท่องเที่ยว โดยในปี 2560 มีมูลค่าการค้าระหว่างกันรวม 22,107.41 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ ...

"ฟู้ดแลนด์" ปั้นร้านอาหารขึ้นห้าง แท็กทีมทุนฮ่องกงส่ง "ติ่มซำ" แบรนด์ดังเขย่าตลาด

... พร้อมร่วมทุนฮ่องกง เจ้าของแฟรนไชส์ติ่มซำชื่อดัง "ทิม โห หวั่น" ปั้นแบรนด์ร้านอาหารจีนปักธงศูนย์การค-ขนแบรนด์ "เบเกอรี่โกลดิลอคส์" เข้เซเว่นฯ ทุ่ม 300 ล.สร้าง "ดีซี" ใหม่รองรับธุรกิจ ช่วงข้ามปีที่ผ่านมาความเคลื่อนไหวของค้าปลีกโมเดล ...
Pages: 1 2 3 4 5 ... 7 Next
  relevance date