ค้นหา

 
Found: 16

การสัมมนา "การเดินเรือตามแนวชายฝั่งทะเล: ทางเลือกการส่งออกไทย - กัมพูชา - เวียดนาม" "Coastal Shipping: New Export Opportunity for Thailand, Cambodia and Vietnam" ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 โรงแรมแกรนด์ ...

... "การเดินเรือตามแนวชายฝั่งทะเล: ทางเลือกการส่งออกไทย - กัมพูชา - เวียดนาม" (Coastal Shipping: New Export Opportunity for Thailand,... ... และผู้แทนจากกระทรวงคมนาคม กรมเจ้าท่า การท่าเรือแห่งประเทศไทย การสัมมนาฯ เป็นการดำเนินการต่อยอดจากผลการเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี ...

งานเสวนาร่วมกระทรวงการต่างประเทศและธนาคารกสิกรไทย "ประสบการณ์การปฏิรูปเศรษฐกิจจีนและโอกาสที่ธุรกิจไทยไม่ควรพลาด" วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรม Landmark (3)

... การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนจะส่งผลกระทบต่อภาคการค้า/การส่งออกของไทยใน 2 ช่องทาง ได้แก่ 1) ผลกระทบโดยตรงต่อการค้าระหว่างไทย ... ... ปัจจุบันไทยและจีนเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายการผลิตในเอเชียตะวันออก ซึ่งร่วมกันผลิตชิ้นส่วนเพื่อประกอบและส่งออกไปขายในประเทศที่ 3 แม้ว่าอุปสงค์ของสินค้าสำเร็จรูปในส่วนนี้จะขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจของประเทศที่ ...

นโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเปิดประเทศของจีน ตอนที่ 1 พัฒนาการเศรษฐกิจจีนในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา

... การค้าต่างประเทศ 1.7.1 ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา มูลค่าการค้าของจีนเติบโตโดยเฉลี่ยร้อยละ 16.15 ต่อปี (การสงออกเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 16.68 และการนำเข้าเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 15.64 ต่อปี) ส่งผลให้ในปี 2556 จีนได้แซงหน้าสหรัฐฯ ...

สำรวจ Tang West Market โอกาสการลงทุนของผู้ประกอบการไทยในนครซีอาน

... Cultural Industry Investment Group(大唐西市文化产业投资集团)The Tang West Market ประกอบด้วยพื้นที่การค้า โรงแรม ถนนสายวัฒนธรรมและที่ทำการสำนักงาน ครอบคลุมพื้นที่กว่า 1,600 หมู่ (ราว 714 ไร่) โดยแบ่งออกเป็น 3 โซน ได้แก่ 1) ตรอกการค้าและการท่องเที่ยว (The Tang West Market trade and travel block) เป็นพื้นที่การค้าที่จำลองรูปแบบมาจากย่านการค้ายุคโบราณของอารยธรรมเอเชียตะวันออกไกล ...

เส้นทางเศรษฐกิจ “R3A+” : จากเฉิงตูถึงบ่อหาน (ตอนที่ 1)

... สำรวจตลาดกระจายผลไม้ในนครคุนหมิงในส่วนที่ส่งต่อมายังนครเฉิงตู และศึกษาสถานการณ์การส่งออกผลไม้จากไทยไปยังนครเฉิงตูผ่านเส้นทาง ... ... (โม่ฮัน) ผู้ประกอบการนำเข้าจีน และผู้ประกอบการส่งออกไทย เพื่อจัดทำบทวิเคราะห์รวมเล่ม และเผยแพร่ให้กับผู้ประกอบการไทยเพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการไทย  ...
China Laos R3A R3A+

ยุทธศาสตร์ "Cool Japan"

... ในการดำเนินยุทธศาสตร์ "Cool Japan" เช่นเดียวกับการส่งเสริมการส่งออกโครงสร้างพื้นฐาน โดยเมื่อ พ.ย. 2556 ได้จัดตั้ง ... ... "Cool Japan" ของญี่ปุ่น ทั้งในด้านการท่องเที่ยว การส่งออกอาหารญี่ปุ่น และ content industry โดยล่าสุด มีรายงานข่าวว่ารัฐบาลญี่ปุ่นได้อนุมัติงบประมาณ ...

งานเสวนาร่วมกระทรวงการต่างประเทศและธนาคารกสิกรไทย "ประสบการณ์การปฏิรูปเศรษฐกิจจีนและโอกาสที่ธุรกิจไทยไม่ควรพลาด" วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรม Landmark (ตอนจบ)

... บริการไปยังต่างประเทศ เพื่อจะใช้สิทธิพิเศษด้านภาษีนำเข้าและส่งออก ธุรกิจบริการสมัยใหม่ซึ่งเข้าข่ายระเบียบที่ ... ... ยังได้กำหนด 6 ภารกิจทางเศรษฐกิจของจีนในปี 2557 ได้แก่ การส่งเสริมความปลอดภัยด้านอาหาร การปรับสมรรถนะ ...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนบรูไนดารุสซาลามอย่างเป็นทางการ

... การส่งเสริมความเข้มแข็งและการเป็นศูนย์กลางของอาเซียนในภูมิภาค การส่งเสริมความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประชาชนในอาเซียนตามเสาหลักด้านสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียน ... ... ส่วนใหญ่เป็นสินค้าประเภทน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ ขณะที่ไทยส่งออกไปบรูไนฯ เป็นมูลค่า 75 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สินค้าส่งออกสำคัญ ...

บอร์กโดซ์แห่งบูรพาทิศ ทำความรู้จักเขตปกครองตนเองหงเหอ ดาวรุ่งจากมณฑลยูนนาน : โอกาสของไทยในอนาคต

... ผู้ประกอบการสามารถได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ อาทิ การยกเว้น/ลดหย่อนภาษีเงินได้และภาษีส่งออก การยกเว้นภาษีนำเข้าเครื่องจักร/วัตถุดิบ ... ... จะเป็นปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาเพื่อดึงดูดนักลงทุน การส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีเหมิ่งจื้อ ...

เส้นทางเศรษฐกิจ "R3A+" : เส้นทางเศรษฐกิจ “R3A+” : สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการ (ตอนที่ 3) (ตอนจบ)

....เชียงใหม่และนครเฉิงตูได้สถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง ทำให้การส่งเสริมและผลักดันให้เกิดความร่วมมือต่าง ... ... เพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง 72% ซึ่งแบ่งเป็นมูลค่าการส่งออก 10,880,000 ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ถึง 75% และมีมูลค่าการนำเข้า ...
Pages: 1 2 Next
  relevance date