ค้นหา

 
Found: 6

การสัมมนา "การดินเรือตามแนวชายฝั่งทะเล: ทางเลือกการส่งออกไทย - กัมพูชา - เวียดนาม" "Coastal Shipping: New Export Opportunity for Thailand,...

... ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาในหัวข้อ "การดินเรือตามแนวชายฝั่งทะเล: ทางเลือกการส่งออกไทย ... ... นักธุรกิจเดินเรือระหว่างประเทศ นายชเนศร์ เพ็ญชาติ เลขาธิการสมาคมเจ้าของเรือไทย และผู้แทนจากกระทรวงคมนาคม กรมเจ้าท่า ...

ภาพรวมสถิติการค้าไทย-กว่างซี ปี 2557

... ด่านท่าอากาศยานนานาชาติเหลี่ยงเจียงของเมืองกุ้ยหลิน (ทางอากาศ) และด่านท่าเรือเมืองฝางเฉิงก่าง (ทางทะเล) ที่เพิ่งได้รับอนุญาตเมื่อต้นปี... ... โดยจากสถิติข้างต้นแสดงว่า ยุทธศาสตร์การเป็น “ประตูสู่อาเซียน” ของกว่างซีมีสัญญาณเชิงบวก... ... ทางการกว่างซีพยายามผลักดันการเปิดเส้นทางเดินเรือพาณิชย์เชื่อมท่าเรือ สำคัญในประเทศสมาชิกอาเซียน...

บทความเส้นทางสายไหมทางทะเล (Maritime Silk Road) ในยุคสีจิ้นผิง

... เพื่อสร้างความร่วมมือทางทะเลระหว่างจีนกับเพื่อนอาเซียน เช่น การวิจัยทางทะเลและปกป้องสิ่งแวดล้อม การดินรือเพื่อความปลอดภัย การเชื่อมโยงเส้นทางเดินรือ การค้นหาและการให้ความช่วยเหลือ ตลอดจนการต่อสู้กับภัยคุกคามข้ามชาติ ...

งานเสวนาร่วมกระทรวงการต่างประเทศและธนาคารกสิกรไทย "ประสบการณ์การปฏิรูปเศรษฐกิจจีนและโอกาสที่ธุรกิจไทยไม่ควรพลาด" วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรม Landmark (ตอนจบ)

... และจัดหาที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชน การเปิดตลาด ในประเด็นข้างต้น การเปิดตลาดมีความเกี่ยวข้องกับมณฑลกวางตุ้งโดยตรง ... ... เส้นทางสายไหมทางทะเลศตวรรษที่ 21 ซึ่งอิงจากการเดินเรือของเจิ้ง เหอ ซึ่งในอดีตได้นำกองเรือแล่นไปค้าขายถึงทวีปแอฟริกาฝั่งตะวันออก 7 ...

บอร์กโดซ์แห่งบูรพาทิศ ทำความรู้จักเขตปกครองตนเองหงเหอ ดาวรุ่งจากมณฑลยูนนาน : โอกาสของไทยในอนาคต

... การยกเว้น/ลดหย่อนภาษีเงินได้และภาษีส่งออก การยกเว้นภาษีนำเข้าเครื่องจักร/วัตถุดิบ และสิทธิการครอบครองที่ดิน ยิ่งไปกว่านั้น ยังสามารถช่วยลดต้นทุนในการขนส่งทางเรือระหว่างเมืองเหมิ่งจื๊อและท่าเรือไฮฟองของเวียดนามเพื่อดึงดูดนักลงทุนได้อีกด้วย                การเติบโตทางเศรษฐกิจของเขตฯ หงเหอไม่ได้มีแค่เพียงปัจจัยหนุนจากภาคอุตสาหกรรม หากแต่การขยายตัวของภาคบริการก็น่าจับตามองเช่นกัน  ...

ญี่ปุ่นหนุนลงทุนอินโดนีเซีย

... เพื่อเปิดทางให้ลูกค้าของธนาคารสามารถทำธุรกิจด้วยเงินท้องถิ่นได้ การเคลื่อนไหวข้างต้น ยังสอดคล้องกับการริเริ่มของธนาคารกลางอินโดนีเซีย ... ... โดยโครงการที่ธุรกิจญี่ปุ่นเข้าไปลงทุนในอินโดนีเซียอยู่ในขณะนี้ รวมถึง การก่อสร้างระบบรถไฟใต้ดินแห่งแรกของอินโดนีเซีย และ ท่าเรือใหม่ในเขตซิลามายา ชานกรุงจาการ์ตา รัฐบาลญี่ปุ่น ...
  relevance date