ค้นหา

 
Found: 18

งานสัมมนาวิชาการ “5 ทศวรรษ ความสมพนธทางการทูตไทย – เวียดนาม: ก้าวไปข้างหน้าสู่ความร่วมมือในหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่แน่นแฟ้น”

... และศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี จัดงานสัมมนาวิชาการในหัวข้อ “5 ทศวรรษ ความสมพนธทางการทูตไทย – เวียดนาม : ก้าวไปข้างหน้าสู่ความร่วมมือในหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่แน่นแฟ้น” ...

งานสัมมนา "5 ทศวรรษ ความสมพนธทางการทูตไทย - เวียดนาม : ก้าวไปข้างหน้าสู่ความร่วมมือในหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่แน่นแฟ้น"

... จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานสัมมนาทางวิชาการส่งเสริมความสัมพนธ์ไทย – เวียดนาม เรื่อง “5 ทศวรรษ ความสมพนธทางการทูตไทย – เวียดนาม :  ก้าวไปข้างหน้าสู่ความร่วมมือในหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่แน่นแฟ้น”  ...
Vietnam

เชิญร่วมสัมมนา “5 ทศวรรษ ความสมพนธทางการทูตไทย – เวียดนาม : ก้าวไปข้างหน้าสู่ความร่วมมือในหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่แน่นแฟ้น”

เชิญร่วมสัมมนา “5 ทศวรรษ ความสมพนธทางการทูตไทย – เวียดนาม : ก้าวไปข้างหน้าสู่ความร่วมมือในหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่แน่นแฟ้น” ...

ในโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบ 65 ปี ความสมพนธทางการทูตไทย - อินโดนีเซีย ไปรษณีย์ไทยและไปรษณีย์อินโดนีเซีย ได้ร่วมมือกันจัดทำไปรษณีย์ร่วมในหัวข้อ ...

ในโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบ 65 ปี ความสมพนธทางการทูตไทย - อินโดนีเซีย ไปรษณีย์ไทยและไปรษณีย์อินโดนีเซีย ได้ร่วมมือกันจัดทำไปรษณีย์ร่วมในหัวข้อ ...

พิธีมอบรางวัลการประกวดแข่งขันออกแบบตราสัญลักษณ์ ครบรอบ 60 ปี ความสมพนธ์ไทย – สาธารณรัฐเกาหลี

... ประจำประเทศไทย ได้ร่วมจัดงานพิธีมอบรางวัลการประกวดแข่งขันออกแบบตราสัญลักษณ์ ครบรอบ 60 ปี ความสมพนธทางการทูตไทย – สาธารณรัฐเกาหลี โดยนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก และนายโน ...

บทความพิเศษจากนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปี ความสมพนธทางการทูตไทย - เวียดนาม

ความสมพนธ์ไทย – เวียดนามในช่วง ๔๐ ปีที่ผ่านมา วันที่ ... ... สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นวันที่ครบรอบ ๔๐ ปีความสัมพนธทางการทูตไทย – เวียดนาม ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรไมตรีที่สำคัญระหว่างสองประเทศ ...

งาน “ยุวทูตความดีไทย : สานสัมพนธ์ไทย – จีน”

... รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวสุนทรพจน์เปิดงาน “ยุวทูตความดีไทย : สานสัมพนธ์ไทย – จีน” ซึ่งเป็นกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ ๔๐ ปี ความสมพนธทางการทูตไทย – จีน  โดยกิจกรรมจัดขึ้นที่กระทรวงการต่างประเทศจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้คณะครูและนักเรียนในโครงการยุวทูตความดีจำนวน ...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนเวียดนาม ระหว่างวันที่ ๗ – ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙

... เวียดนาม ครั้งที่ ๒ ที่เรือนรับรองรัฐบาล กรุงฮานอย ทั้งสองฝ่ายยินดีที่ในปีนี้เป็นปีครบรอบ ๔๐ ปี ความสมพนธทางการทูตไทย - เวียดนาม และเห็นพ้องที่จะกระชับความสัมพนธ์ทวิภาคีระหว่างกันในฐานะประเทศหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ ...

บันทึกประวัติความสัมพนธ์ไทย-ลาว

บันทึกประวัติความสัมพนธ์ไทย-ลาว เนื่องจากในปี 2558 เป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองครบรอบ 65 ปี การสถาปนาความสัมพนธ์ทางการทูตระหว่างไทย- ...

การหารือทวิภาคีระหว่างนายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศกับนายโนะบุโอะ คิชิ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น

... บรมนาถบพิตร เมื่อเดือนมีนาคม 2560    ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมในโอกาสครบรอบ 130 ปี ความสมพนธทางการทูตไทย – ญี่ปุ่น ในวันที่ 26 กันยายน 2560 โดยฝ่ายไทยเชิญผู้แทนระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองและนิทรรศการฉลองความสัมพนธ์ที่กรุงเทพฯ ...
Pages: 1 2 Next
  relevance date