ค้นหา

 
Found: 49

โยบายการทูตญี่ปุในที่ประชุมรัฐสภาสมัยสามัญครั้งที่ 189

... และเพื่อแสดงถึงบทบาทของญี่ปุให้ทั่วโลกได้รับรู้และหามาตรการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย 3. โยบายการอุทิศตนเพื่อปัญหาสังคมระหว่างประเทศมากขึ้ ญีปุ มุ่งเ้นการกระชับความสัมพันธ์กับองค์การสหประชาชาติ (UN) โดยในวาระที่ครบรอบ 70 ปี การก่อตั้ง ...

ญีปุ

ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจ : ญีปุ

กลยุทธ์การท่องเที่ยวของญี่ปุ: ความสำเร็จและผลข้างเคียง

... แต่ญีปุ่นก็เป็นประเทศหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในการฟื้นฟูด้านการท่องเที่ยวได้อย่างรวดเร็ว ญีปุเป็นประเทศที่ได้รับความนิยมในหมู่ักท่องเที่ยวนานาประเทศ ไม่ว่าจะเป็นด้านสถานที่ท่องเที่ยว ...

ไทย - ญีปุ่นกระชับความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์

ไทย - ญีปุ่นกระชับความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์   ความสัมพันธ์ไทย - ญีปุในช่วงที่ผ่านมามีพลวัตรสูง โดยเมื่อปี 2560 ไทยและญี่ปุได้เฉลิมฉลองใโอกาสครบรอบ 130 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกั ...

งานวัเกิดฉลองครบ 67 ปีช้างไทย ฮานาโกะ

ร.อ. สมหวัง สารสาส เคยมอบช้างไทยชื่อ ฮานาโกะ ให้แก่ญีปุเมื่อปี 2492 เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ญีปุ ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาช้างฮานาโกะได้เปรียบเสมือนทูตสันถวไมตรีระหว่างไทย-ญีปุ ...

สถานการณ์เศรษฐกิจญี่ปุ่นที่่าสนใจ

... และต้องการให้ธนาคารแห่งชาติญี่ปุ่นผ่อนคลายทางการเงินได้เหมาะสม ดังเช่นที่ได้ดำเนินมาตรการทางการเงิน จนทำให้ญีปุ่นพ้นจากภาวะเงินฝืดและให้ญีปุ่นมีเศรษฐกิจใเชิงบวกได้ ทั้งนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นยังคงเป้าหมายดุลการคลังเบื้องต้นสาธารณะ (Primary Balance) เกินดุลให้ได้ภายในปีงบประมาณ ...

การประชุมหุ้นส่วนการเมืองไทย - ญีปุ (Japan - Thailand Political Partnership Consultations - JTPPC) ครั้งที่ ๖

... ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้เดินทางเยือนกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ เพื่อเข้าร่วมการประชุมหุ้นส่วนการเมืองไทย - ญีปุ (Japan - Thailand Political Partnership Consultations - JTPPC) ครั้งที่ ๖ กับนายชินซุเคะ สุกิยะมะ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ ...

ญีปุ

ความตกลงระหว่างประเทศ

ความคืบหน้าล่าสุดการจัดทำ FTA ระหว่างญี่ปุ่นกับออสเตรเลีย

... สำหรับกรณีกับ EPA กับออสเตรเลีย มีการเจรจาร่วมกัแล้ว 16 ครั้ง ล่าสุดเมื่อ 7 เมษายนที่ผ่านมา ผู้ญีปุ-ออสเตรเลียเห็นพ้องร่วมกัในผลการเจรจาโดยส่วนใหญ่แล้ว คาดว่าจะสามารถลงนามและมีผลบังคับใช้ในช่วงต้นปี ...

แนวคิดอินโด – แปซิฟิก (Free and Open Indo - Pacific)

... ความสนใจดังกล่าวน่าจะมาจากการที่อินเดียตั้งอยู่ในตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ตรงกลางของภูมิภาคอินโด – แปซิฟิก นอกจากนั้ ญีปุ่นยังร่วมมือกับอินเดียในการผลักดั Asia – Africa Growth Corridor (AAGC) เพื่อมุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมาตรฐานสูง ...
Pages: 1 2 3 4 5 Next
  relevance date