ค้นหา

 
Found: 4

การเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายเหวียน ซวน ฟุก นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2560

... และสนับสนุนการลงทุนที่มีคุณภาพระหว่างสองประเทศ ย้ำความสำคัญของการพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่างกัน ทั้งทางบก ทางทะ และทางอากาศ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวภายในอนุภูมิภาค ทั้งสองฝ่ายหารือประเด็นในกรอบพหุภาคี ...
Vietnam

ไทย - เวียดนาม : หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็ง

... เพื่อร่วมกันพัฒนาความสัมพันธ์และส่งเสริมการเจริญเติบโตของอนุภูมิภาคและภูมิภาคผ่าน กรอบความร่วมมือต่าง ๆ เช่น ACMECS และ GMS            2. การร่วมกันพัฒนาความเชื่อมโยงทั้งทางบก ทางทะ และทางอากาศระหว่างกันและกับประเทศในอนุภูมิภาค ซึ่งจะส่งผลให้การค้าและการท่องเที่ยวขยายตัวมากขึ้น ...

ภาพรวมสถิติการค้าไทย-กว่างซี ปี 2557

... ด่านท่าอากาศยานนานาชาติเหลี่ยงเจียงของเมืองกุ้ยหลิน (ทางอากาศ) และด่านท่าเรือเมืองฝางเฉิงก่าง (ทางทะ) ที่เพิ่งได้รับอนุญาตเมื่อต้นปี 2558 ทั้งนี้ จากสถิติของฝ่ายจีน ปี 2557 การค้าจีน-ไทย มีมูลค่า ...

บทความเส้นทางสายไหมทางทะเ (Maritime Silk Road) ในยุคสีจิ้นผิง

... เข้าสู่มหาสมุทรอินเดียและเชื่อมต่อภูมิภาคตะวันออกกลาง ทวีปแอฟริกาและยุโรป ซึ่งเรียกว่า "เส้นทางสายไหมทางทะเ" (Maritime Silk Road) โดยเฉพาะในสมัยราชวงศ์ซ่ง นับเป็นยุคที่การค้าเส้นทางสายไหมทางทะเเจริญรุ่งเรืองที่สุดของจีน ...
  relevance date