ค้นหา

 
Found: 29

กงสุลใหญ่ ณ นครซียง้ พบปะกับนักธุรกิจไทยและบรรยายหัวข้อ "เขตทดลองการค้าเสรีนครเซียง้กับโอกาสและปัญหาของธุรกิจไทยในนครเซียง้และมณฑลใกล้เคียง"

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 นางสาวบุษกร พฤกษพงศ์ กงสุลใหญ่ ณ นครซียง้ ได้พบปะกับนักธุรกิจไทย ที่เข้าร่วมงานเสวนาทางเศรษฐกิจ "ประสบการณ์การปฏิรูปเศรษฐกิจจีนและโอกาสที่ธุรกิจไทยไม่ควรพลาด: ...

กฎระเบียบว่าด้วยระบบอนุญาโตตุลาการในเขตการค้าเสรีเซียง

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 กงสุลใหญ่ ณ นครซียง้ พร้อมด้วยกงสุลเศรษฐกิจ และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าว "กฎระเบียบว่าด้วยระบบอนุญาโตตุลาการในเขตการค้าเสรีเซียง้" ...

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซียง้ จัดงานสัมมนานักธุรกิจไทยในเซียง้ ประจำปี 2557 หัวข้อ "E-commerce : โอกาสทองที่ธุรกิจไทยน่าลอง"

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซียง้ ได้จัดงานสัมมนานักธุรกิจไทยในนครเซียง้และมณฑลในเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ฯ ประจำปี ...

เลขาธิการคณะกรรมการจัดงานประชุมการลงทุนระหว่างประเทศแห่งชาติจีนพบหารือกับกงสุลใหญ่ ณ นครซียง

... เลขาธิการคณะกรรมการจัดงานประชุมการลงทุนระหว่างประเทศแห่งชาติจีน (The China Overseas Investment Fair : COIFAIR) ได้เข้าพบหารือกับกงสุลใหญ่ ณ นครซียง้ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน นครซียง้ และกงสุลเศรษฐกิจ เพื่อเชิญชวนให้ภาครัฐและภาคเอกชนไทยที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานประชุมดังกล่าว ...

... การรับสมัครบุคลากรในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซียง้ (Thailand Business Information Center, Shanghai)

ด้วยสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซียง้ ประสงค์จะรับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีน ...

งานเสวนาร่วมกระทรวงการต่างประเทศและธนาคารกสิกรไทย "ประสบการณ์การปฏิรูปเศรษฐกิจจีนและโอกาสที่ธุรกิจไทยไม่ควรพลาด" วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรม Landmark (ตอนจบ)

... เพื่อสื่อสารกับชาวจีนรุ่นใหม่เพื่อประชาสัมพันธ์เรื่องต่าง ๆ โดยมีผู้ติดตามถึงกว่า 50,000 คน ในขณะที่ weibo ของ สกญ. ณ นครซียง้ และ สกญ. ณ นครกว่างโจวก็มีผู้ติดตามแห่งละ 30,000 และ 20,000 หมื่นคน ตามลำดับ ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบของไทยในบรรดาประเทศอาเซียน ...

กงสุลใหญ่ ณ นครซียง้ บรรยายสรุปข้อมูลเกี่ยวกับนครเซียง้ ให้แก่คณะอาจารย์ และนักศึกษา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ...

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 นางปาริฉัตร ลือไพบูลย์พันธุ์ กงสุลใหญ่ ณ นครซียง้ ได้ให้การต้อนรับ พลเอก วิทยา วชิรกุล ที่ปรึกษา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ...
China

งานสัมมนานักธุรกิจไทยในนครเซียง้ประจำปี 2557 หัวข้อ "E-commerce: โอกาสทองที่ธุรกิจไทยน่าลอง"

งานสัมมนานักธุรกิจไทยในนครเซียง้ประจำปี 2557 หัวข้อ "E-commerce: โอกาสทองที่ธุรกิจไทยน่าลอง" เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซียง้ ได้มีการจัดสัมมนานักธุรกิจไทยในนครเซียง้ประจำปี 2557 ในหัวข้อ "E-commerce: โอกาสทองที่ธุรกิจไทยน่าลอง" ...

ซอกแซกเวินโจว : รู้จัก "แม่ทัพเศรษฐกิจ" อันดับ 3 ของมณฑลเจ้อเจียง

หากพูดถึงพื้นที่เขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซีเกียงแล้ว หลายท่านคงต้องเอ่ยถึงนครเซียง้ มณฑลเจียงซู และมณฑลเจ้อเจียง หากพูดถึงพื้นที่เขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซีเกียงแล้ว ...
Pages: 1 2 3 Next
  relevance date