ค้นหา

 
Found: 5

ประกาศกรมเอเชียตะวันออก ที่ 12/2558 เรื่อง ประกาศรบสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการฯ

... กระทรวงการต่างประเทศ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ... ... ภายใต้กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระดับทวิภาคี โดยมีรายละเอียดการรับสมคร ดังนี้ คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

ประกาศกรมเอเชียตะวันออก ที่ 11/2561 เรื่อง ประกาศรบสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลและประสานงานด้านยุทธศาสตร์

... กระทรวงการต่างประเทศ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ... ... ในด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดการองค์ความรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับประเทศยุทธศาสตร์ในภูมิภาค (จีน) จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดการรับสมคร ดังนี้ http://www.mfa.go.th/main/contents/files/bulletin-20180125-145116-367413.pdf

ประกาศกรมเอเชียตะวันออก ที่ 13/2560 เรื่อง ประกาศรบสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการฯ

... กระทรวงการต่างประเทศ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ... ... การจัดองค์ความรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีรายละเอียดการรับสมคร ดังนี้ http://www.mfa.go.th/main/contents/files/bulletin-20171220-105100-554630.pdf

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคลากรในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ...

... ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ที่โทร. +86-532-6887-7038 / 6887-7039 หรืออีเมล์ thaiqingdao@mfa.go.th เอกสารแนบ -  ประกาศรบสมครเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีนที่เมืองชิงต่าว

ประกาศกรมเอเชียตะวันออก ที่ 14/2560 เรื่อง ประกาศรบสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการฯ

... กระทรวงการต่างประเทศ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ... ... เจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์การเจรจาตวามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยกับญี่ปุ่นสำหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ (JTEPA) จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดการรับสมคร ดังนี้ http://m.mfa.go.th/main/contents/files/bulletin-20171225-171349-830698.pdf
  relevance date