ค้นหา

 
Found: 2

กระทรวงการต่างประเทศสนับสนุน โครงการ "ภาคภูมิแผ่นดินไทย"

... สถานที่หรือแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ประเพณี วิถีชีวิต ศิลปะและงานฝีมือพื้นบ้าน ความคิด สิ่งประดิษฐ์ และภูมิปญญาไทย ก็สามารถส่งมาให้โครงการ “ภาคภูมิแผ่นดินไทย” เก็บรวบรวมไว้บนเว็บไซต์เพื่อการเผยแพร่ต่อไป ...

บ้านปลาธนาคารปู ภูมิปญญาชุมชนเพื่อชีวิต

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2557 กรมเอเชียตะวันออกได้นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมเอเชียตะวันออกไปเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้บ้านปลาธนาคารปู ต.บางสระเก้า จ.จันทบุรี รายละเอียดกิจกรรมบ้านปลาธนาคารปู คลิก
  relevance date