ค้นหา

 
Found: 38

ม่วนชื่น งานสัมมนา 70 ปี ความสัมพันธ์ไทย-ลาว

... รวมถึงอัคราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจและการค้าสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทย ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และโอกาสในการลงทุนใน สปป.ลาว อย่างยั่งยืนโดยใช้แนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่เพื่อการสร้างอัตลักษณ์ร่วมกัน ...

โครงการรถไฟลาว - จีน เตรียมเปิดใช้บริการภายในปี 2564

... Initiative – BRI) ของจีน โดยจะเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญในอนาคต เชื่อมโยงระหว่างจีนทางตอนใต้กับ สปป. ลาว และไทย และจะเปลี่ยน สปป. ลาว ซึ่งเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกทางทะเล (Land Locked) ให้กลายเป็นประเทศเชื่อมโยงทางบก ...

การหารือระหว่างรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ สปป. ลาว ในโอกาสครบรอบ 70 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - ลาว

... รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ สปป. ลาว เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 70 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - สปป.ลาว ในวันที่ 19 ธันวาคม 2563 และกระชับความร่วมมือระหว่างไทยกับ สปป.ลาว เพื่อให้การฟื้นฟูเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ...

รถไฟ ลาว-จีน: ผลกระทบ โอกาส และความท้าทายต่อไทย หลังเปิดให้บริการ

... หรือโครงการเส้นทางสายไหมแห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการเชื่อมต่อทางรถไฟจากมณฑลยูนนานของจีนเข้าไปทางภาคเหนือของ สปป.ลาว ไปยังนครหลวงเวียงจันทน์ และเชื่อมโยงกับเส้นทางรถไฟสายหนองคาย – ท่านาแล้ง ของไทย ซึ่งถือได้ว่า ...

กรมเอเชียตะวันออกส่งเสริมการฟื้นฟูเศรษฐกิจและความเชื่อมโยงไทย-ลาวหลังโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

... และหัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางจังหวัดอุบลราชธานี ได้เดินทางไปศึกษาดูงานและตรวจเยี่ยมสภาพพื้นที่บริเวณแนวชายแดนไทย - สปป.ลาว ที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านปากแซง และจุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี              ที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านปากแซงคณะได้พบหารือกับนายอลงกรณ์ ...

พิธีส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) แก่รัฐบาล สปป. ลาว

... เป็นประธาน ในพิธีส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้แก่รัฐบาล สปป. ลาว โดยมีนายแสง สุขะทิวง เอกอัครราชทูต สปป. ลาวประจำประเทศไทย เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ห้องบัวแก้ว  ...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ 13 ผ่านระบบการประชุมทางไกล

... รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม เป็นประธานร่วมการประชุม และมีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา สปป. ลาว และเมียนมา เข้าร่วมด้วย การประชุมครั้งนี้เป็นการพบกันครั้งแรกระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศลุ่มน้ำโขงและญี่ปุ่นภายหลังการระบาดของโควิด-19 ...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือกับ นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน

... และการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน - จีน สมัยพิเศษ ว่าด้วยโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ที่เวียงจันทน์ สปป.ลาว ที่จะมีขึ้นในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 * * * * * * * * * * * * สำนักงานเลขานุการกรม กรมเอเชียตะวันออก มีนาคม ...

การเยือนโรงเรียนมีชัยพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์ ของเอกอัครราชทูต CLMV ประจำประเทศไทย

... โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมเอเชียตะวันออก อาทิ ผู้อำนวยการ กองเชียตะวันออก ๒ เลขานุการกรมและเจ้าหน้าที่โต๊ะกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม พร้อมด้วยนายสุรพล เพชรวรา อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธานและผู้อำนวยการใหญ่มูลนิธิมีชัย ...

การประชุมร่วมระหว่างเอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่ประจำ สปป. ลาว กับผู้ว่าฯ ที่มีชายแดนติดกับลาว และจังหวัดใกล้เคียง

... รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก เข้าร่วมการประชุมร่วมระหว่างเอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่ประจำ สปป. ลาว กับผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีชายแดนด้าน สปป. ลาว และจังหวัดใกล้เคียง ที่นครหลวงเวียงจันทน์ ...
Pages: 1 2 3 4 Next
  relevance date