ค้นหา

 
Found: 8

สถานเอกอัครราชทูตสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสกาหอการค้าต่างประเทศในเมียนมา

... โดยมีผู้แทนจากสภาหอการค้ 4 แห่ง เข้าร่วมการประชุม ได้แก่ สภาหอการค้าอังกฤษในเมียนมา (British Chamber of Commerce Myanmar) สภาหอการคและอุตสาหกรรมฝรั่งเศส-เมียนมา (French Myanmar Chamber of Commerce & Industry) สภาหอการค้าสหภาพยุโรปในเมียนมา (European Chamber of Commerce ...

กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับหอการค้ไทยและสภาหอการค้แห่งประเทศไทย จัดงานเสวนา “โอกาสและความท้าทายในการค้และการลงทุนกับประเทศกัมพูชา ...

... ห้องนราธิป กระทรวงการต่างประเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจระหว่างประเทศ สภาหอการคแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 02 622 1860 - 70 ต่อ 434 เว็บไซต์ www.thaichamber.org ข้อมูลการสัมมนา รายละเอียดเพิ่มเติม ...

เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง นำนักธุรกิจสำรวจเส้นทาง India-Myanmar-Thailand Trilateral Highway

... รัฐมนตรีความมั่นคงและกิจการชายแดนของรัฐบาลภาค Mandalay รวมทั้งพบหารือกับสมาคมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของภาค Mandalay สภาหอการคและอุตสาหกรรม Mandalay สภาหอการค้าชายแดน Kalay-Tamu ตลอดจนพบหารือกับผู้แทนภาครัฐของรัฐ Manipur เช่น นาย Shri ...
Myanmar

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ร่วมฉลองครบรอบ 1 ปี ของสมาคมเหล็กเมียนมา

... กรุงย่างกุ้ง ได้ร่วมงานฉลองครบรอบ 1 ปี ของสมาคมเหล็กเมียนมาซึ่งเป็นหนึ่งในกว่ 70 สมาคมภายใต้สัมพันธ์สภาหอการคและอุตสาหกรรมเมียนมา (UMFCCI) ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเมียนมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไฟฟ้และพลังงานเมียนมา ...

กรมเอเชียตะวันออก ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม งานเสวนา "โอกาสและความท้าทายในการค้ และการลงทุนกับประเทศเวียดนาม - จากกูรู"

... ถนนศรีอยุธยา ทั้งนี้ ผู้สนใจโปรดสำรองที่นั่งล่วงหน้ ที่ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจระหว่างประเทศ สภาหอการคแห่งประเทศไทย โทร 0 2018 6888 ต่อ 4370 หรือ titi.tcc@gmail.com

อัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง เป็นประธานเปิดการสัมมนา The Exciting Prospects of Southeast Asia’s Construction Industry and Facility Management towards 4.0

... Asia’s Construction Industry and Facility Management towards 4.0 ที่โรงแรม Novotel กรุงย่างกุ้ง จัดโดย Impact Muang Thong Thani               ผู้จัดได้เชิญ สภาหอการคและอุตสาหกรรมแห่งสหภาพเมียนมา นักธุรกิจและผู้สนใจชาวเมียนมาเข้าร่วมการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านนวัตกรรมการก่อสร้าง ...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ร่วมกับสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมา จัดงานสัมมนาด้านเศรษฐกิจ “Myanmar Insight 2017”

... การลงทุนแห่งเมียนมา และนายมิ้นต์ อู รองอธิบดีกระทรวงไฟฟ้และพลังงาน รวมทั้งนายโม จ่อ คณะกรรมการ สัมพันธ์สภาหอการคและอุตสาหกรรมเมียนมา เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิรูปเศรษฐกิจและการปรับปรุงกฎหมายการลงทุนล่าสุดของเมียนมา ...
Myanmar

ไต้หวันจัดเวทีผู้นำเข้าส่งออกระหว่างประเทศ : IEAT 70th Global Trade Forum

... รวมถึงแนวทางต่าง ๆ ในการพัฒนาเศรษฐกิจ  ซึ่งในปีนี้ นายไพรัช บูรพชัยศรี รองประธานกรรมการ สภาหอการคแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมด้วย    
Taiwan
  relevance date