ค้นหา

 
Found: 1

งานสัมมนาการค้าและการลงทุนแห่งภูมิภาคสามหลียมทองคำหวงเหอ ครั้งที่ 1

ภูมิภาคสามหลียมทองคำหวงเหอเป็นเขตพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจีนเป็นเขตสาธิตเขตเดียวในประเทศจีนที่ครอบคลุมพื้นที่หลานมณฑล ...
  relevance date