ค้นหา

 
Found: 33

สิงคปร

ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจ : สิงคปร

พัฒนาการทางเศรษฐกิจ และยุทธศาสตร์ Tax Havens ของประเทศสิงคโปร

ประเทศสิงคโปร์ถือเป็นเกาะขนาดเล็ก ในช่องแคบมะละกา มีจำนวนทรัพยากรและพื้นที่ที่จำกัด และเมื่อแยกตัวออกจากมาเลเซียในปี 1995 สิงคปร์ถือเป็นประเทศกำลังพัฒนาเช่นเดียวกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แม้จะได้รับขนานนามในขณะนั้นว่าเป็นเมืองท่าในยุคอาณานิคมก็ตาม ...

... ลงนามถวายความอาลัยและถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคปร

... ได้เดินทางมาลงนามถวายความอาลัยและถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคปร์ โดยมี นายธงชัย ชาสวัสดิ์ เอกอัครราชทูต ณ สิงคปร์ ให้การต้อนรับ ต่อมา เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม ...

Airbus A380 อาวุธใหม่สิงคปร์แอร์ไลน์บุกอินเดีย

ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค. 2557 เป็นต้นไป สิงคปร์แอร์ไลน์จะเริ่มใช้เครื่องบิน Airbus A380 บินไปยังอินเดียวันละ 2 เที่ยวบินสู่กรุงนิวเดลีและนครมุมไบ ...

การประชุมโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยราชการไทย – สิงคปร์ (Civil Service Exchange Programme – CSEP) ครั้งที่ ๑๒ ณ โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพฯ

... รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์เป็นประธานร่วมกล่าวเปิดการประชุมโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยราชการไทย – สิงคปร์ (Civil Service Exchange Programme – CSEP) ครั้งที่ ๑๒ ณ โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพฯ  หัวข้อหลักของการประชุม CSEP ครั้งที่ ...

ของแพง-ค่าแรงขึ้น เบรกทัวริสต์จีน...เมินช็อปสิงคโปร

... ส่วนตัวเลขของการท่องเที่ยวระบุว่า นักท่องเที่ยวจีนมียอดการใช้จ่ายในช่วงไตรมาสที่ 1 คิดเป็นมูลค่า 800 ล้านดอลลาร์สิงคปร์ หรือ 640 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งครึ่งหนึ่งเป็นยอดขายที่มาจากการช็อปปิ้ง "คาปัวร์" ยังระบุอีกด้วยว่า ...

ยุทธศาสตร์ชาติด้านปัญญาประดิษฐ์ของสิงคโปร

... และสร้างความเปลี่ยนแปลงในเชิงลึกเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต (Productivity gains) และสร้างการเติบโตในมิติใหม่ ๆ (Create new areas of growth)” ภายในปี ค.ศ. 2030 สิงคปร์ตั้งเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำในการพัฒนาและการใช้ Scalable and Impactful AI solutions ในภาคส่วนสำคัญของประเทศ ...

"สิงคปร์"แซงไทยส่งออกกล้วยไม้ เกรดพรีเมี่ยมใช้มาเลย์เป็นฐานผลิตขายทั่วโลก

กล้วยไม้ไทยเดี้ยง เหตุสิงคโปร์แซงขึ้นแท่นกลายเป็นผู้ส่งออกอันดับต้น ๆ เสียบแทนไทย ใช้ฐานมาเลเซียปลูกแข่ง เผยประเทศผู้ซื้อให้เครดิตกล้วยไม้จากสิงคโปร์มากกว่าไทย ...
Pages: 1 2 3 4 Next
  relevance date