ค้นหา

 
Found: 34

อินดนีซีย

ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจ : อินดนีซีย

อินดนีเซียดันอุตฯไข่มุกผงาดเวทีโลก

อินดนีเซียดันอุตฯไข่มุกผงาดเวทีโลก ครองส่วนแบ่งการผลิตไข่มุกโลกถึง 50% แม้ทุกวันนี้ อินดนีซีย จะเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ผลิตไข่มุกรายใหญ่สุดของโลก อินดนีเซียดันอุตฯไข่มุกผงาดเวทีโลก ...

ในโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบ 65 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - อินดนีซีย ไปรษณีย์ไทยและไปรษณีย์อินดนีซีย ได้ร่วมมือกันจัดทำไปรษณีย์ร่วมในหัวข้อ "รามเกียรติ์/รามายณะ"

ในโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบ 65 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - อินดนีซีย ไปรษณีย์ไทยและไปรษณีย์อินดนีซีย ได้ร่วมมือกันจัดทำไปรษณีย์ร่วมในหัวข้อ "รามเกียรติ์/รามายณะ" ...

การเดินทางเยือนอินโดนีเซียของรองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก

... ตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรี การเตรียมการการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย - อินดนีซีย ครั้งที่ 9 ซึ่งฝ่ายอินโดนีเซียจะเป็นเจ้าภาพ ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและประมง ตลอดจนการติดตามบันทึกความเข้าใจที่ยังคั่งค้างระหว่างไทยกับอินโดนีซีย

เยี่ยมเยือนเพื่อนบ้าน

อินดนีซีย : ร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม ถ่ายทอดผลประโยชน์สู่ประชาชน    นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีซียเพื่อเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี ...

งานสัมมนาธุรกิจออนไลน์ เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 70 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับอินโดนีซีย “ปรับมุมมองเศรษฐกิจการค้าอินโดนีซีย เพิ่มโอกาสสินค้าอาหารไทยในแดนอิเหนา”

                   เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 กระทรวงการต่างประเทศ และสภาธุรกิจไทย - อินดนีซีย พร้อมด้วยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดงานสัมมนาธุรกิจออนไลน์เพื่อ ...

... Enhancing Indonesia and Thailand Trade and Investment in the Era of Disruption and Uncertainty of COVID-19 Pandemic” ในโอกาสครบรอบ ๗๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – อินดนีซีย

... รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีซีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมฉลองครบ ๗๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – อินดนีซีย โดยกระทรวงการต่างประเทศสนับสนุนการจัดสัมมนาร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีซีย ...

การแสดงนาฏศิลป์ออนไลน์ “รามายณะ สองแผ่นดิน 70 ปี ไทย – อินดนีซีย” เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับอินโดนีซีย

... กรุงจาการ์ตา สนับสนุนการจัดกิจกรรมการแสดงนาฏศิลป์ออนไลน์ “รามายณะ สองแผ่นดิน 70 ปี ไทย – อินดนีซีย” เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับอินโดนีซีย โดยเป็นกิจกรรมร่วมระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมกับกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมอินโดนีซีย ...
Pages: 1 2 3 4 Next
  relevance date