ค้นหา

 
Found: 16

อุตสาหกรรมไฮเทคมณฑลส่านซีกับโอกาสสู่การลงทุนในไทย

... โดยปัจจุบันเริ่มมีวิสาหกิจส่านซีเลือกลงทุนในประเทศไทย เพื่อเป็นฐานการผลิตและกระจายสินค้าไปยังภูมิภาคอาเซียน [12] อุตสาหกรรมเกิดใหม่ จำนวน 15 ประเภท ดังนี้ Economic forest plantations (except for eucalyptus) Creative product design and development centers Manufacture of airframes, airframe parts ...

อินโดนีเซียดันอุตฯไข่มุกผงาดเวทีโลก

... และมีมูลค่าการส่งออกทะลุ 29 ล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม แม้อินโดนีเซียจะเป็นผู้ผลิตรายใหญ่สุดของโลก แต่อุตสาหกรรมไข่มุกของอินโดนีเซียยังไม่สามารถครอบครองตลาดโลกได้ ซึ่งนายสุตาร์โจตั้งข้อสังเกตว่า ...

งานเสวนาร่วมกระทรวงการต่างประเทศและธนาคารกสิกรไทย "ประสบการณ์การปฏิรูปเศรษฐกิจจีนและโอกาสที่ธุรกิจไทยไม่ควรพลาด" วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรม Landmark (2)

... ตัวเลขอัตราการเติบโตของปริมาณการนำเข้าและส่งออกของมณฑลในภาคตะวันตกที่สูงกว่าภาคตะวันออกอย่างชัดเจน ทั้งนี้ คาดว่าการปรับตัวสูงขึ้นของค่าแรงจีน และการแข็งตัวของเงินหยวนจะทำให้อุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกที่ใช้แรงงานหนาแน่น (labor-intensive industry) ย้ายฐานการผลิตออกจากจีนไปยังประเทศอื่น ...

หุ่นยนต์สำหรับการผลิตอัจฉริยะ (Smart Manufacturing) ตามนโยบาย Industry 4.0

... ที่มีการตั้งเป้าหมายให้หุ่นยนต์เป็นกุญแจสำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคตเพื่อรองรับความต้องการของธุรกิจและภาครัฐ เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ เครื่องไฟฟ้า การผลิตวัสดุอันตราย ความมั่นคงของชาติ อุตสาหกรรมเคมี รวมทั้งการให้บริการทางการแพทย์ สุขภาพ การศึกษา และการบันเทิง เป็นต้น ซึ่งต่อมาในปี ...

มารู้จัก Titanium Valley เมืองเป่าจี มณฑลส่านซี

... ใช้ในอุตสาหกรรมสีและการเคลือบผลิตภัณฑ์ เนื่องจากมีคุณสมบัติที่สามารถยึดเกาะและเคลือบติดผิวง่าย อุตสาหกรรมไทเทเนียมในประเทศจีน ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นว่า ประเทศจีนมีปริมาณสำรองของแร่ไทเทเนียมมากที่สุดในโลก ...

เอกอัครราชทูตฯ นำทีมประเทศไทยสำรวจสภาพพื้นที่ชายแดนฝั่งเมียนมา ที่มีศักยภาพในการเชื่อมโยงกับประเทศไทย

... ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนในพื้นที่ ในสาขาที่มีศักยภาพ ทั้งการเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวและการโรงแรม รวมทั้งความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงเครือข่ายการคมนาคม ...

เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง นำนักธุรกิจสำรวจเส้นทาง India-Myanmar-Thailand Trilateral Highway

... ตลอดจนพบหารือกับผู้แทนภาครัฐของรัฐ Manipur เช่น นาย Shri Th. Biswajit Singh รัฐมนตรีสาธารณุปโภค การพัฒนาชนบท วิเทศสัมพันธ์ พาณิชย์ อุตสาหกรรม และพลังงาน นาย Karam Syam รัฐมนตรีด้านสรรพากร นาย Losii Dikho รัฐมนตรีด้านสาธารณสุข และนาย Shri ...
Myanmar

เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ส่งเสริมการแบ่งปันองค์ความรู้ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม

... โดยศึกษาการดำเนินงานและรับฟังประสบการณ์ของสถานบันยานยนต์ รวมทั้งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรมของไทย โดยฝ่ายไทยและฝ่ายเมียนมาต่างสนใจที่จะพัฒนาความร่วมมือระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมของทั้งสองฝ่ายด้วยการจัดทำบันทึกความเข้าใจเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมและการพัฒนา ...
Myanmar

รัฐบาล สปป.ลาว ออกมาตรการส่งเสริมเศรษฐกิจ 8 ประการ

... รวมทั้งผลักดันให้มีการลงทุนทั่วไปและการลงทุนในเขตเศรษฐกิจ และการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ สปป. ลาว มีศักยภาพ อาทิ อุตสาหกรรมแปรรูป พลังงาน และเหมืองแร่       3. การแก้ไขปัญหาหนี้สินภายในประเทศ เร่งแก้ไขปัญหาหนี้สินของภาครัฐและภาคเอกชน ...

อุตสาหกรรมรีไซเคิลแบตเตอรี่รถยนต์ใช้แล้วของไทย

กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ได้นำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมรีไซเคิลแบตเตอรี่รถยนต์ใช้แล้วของไทย ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2558 สรุปได้ว่า กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ได้นำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมรีไซเคิลแบตเตอรี่รถยนต์ ใช้แล้วของไทย ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2558 สรุปได้ว่า อุตสาหกรรมรีไซเคิลแบตเตอรี่รถยนต์ ใช้แล้วในไทย ยังไม่เป็นที่แพร่หลายมากนัก เห็นได้จาก ผู้ประกอบการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ ไม่มีนโยบายรับซื้อแบตเตอรี่เก่า และมีผู้ประกอบการที่รีไซเคิลแบตเตอรี่รถยนต์ที่ได้รับรองมาตรฐานจัดการกากอุตสาหกรรมน้อยรายมาก...
Pages: 1 2 Next
  relevance date