ค้นหา

 
Found: 1

โครงการสร้างเครือขายกบขาราชการประเทศเพื่อนบ้านและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ในส่วนจากอินโดนีซีย)

... ได้เชิญคณะข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศอินดนีซีย รวม 3 คน เดินทางเยือนไทย ตามโครงการการสร้างเครือขายกบขาราชการประทศอินดนีซีย ระหว่างวันที่ 25-28 สิงหาคม 2558 กรมเอเชียตะวันออก ได้เชิญคณะข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศอินดนีซีย ...
  relevance date