ค้นหา

 
Found: 174

จับตาทิศทางการเติบโตของเขตเศรษฐกิจใหม่เทียนฝู่ นครเฉิงตู

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู เขตเศรษฐกิจใหม่เทียนฝู่เป็นเขตเศรษฐกิจสำคัญตามยุทธศาสตร์ในการพัฒนามณฑลเสฉวนให้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนทางภาคตะวันตก ...

นโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเปิดประเทศของจีน ตอนที่ 1 พัฒนาการเศรษฐกิจจีนในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา

ทาง eastasiawatch ขอนำเสนอบทความเรื่องนโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเปิดประเทศของจีน ซึ่งจะมีการแบ่งเนื้อหาเป็น 4 ตอนด้วยกัน วันนี้ขอนำเสนอ ตอนที่ ...

เกาะกระแสเศรษฐกิจโลกในแถบเอเชียแปซิฟิก ณ ไต้หวัน

... Institute of Economic Research (TIER) ได้ร่วมกันจัดงานสัมมนาระดับนานาชาติในหัวข้อ "การแสวงหากลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (Quest for Economic Growth Engines)" ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ไทเป เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในด้านการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกที่ส่งผลต่อประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ...

มหานครฉงชิ่ง จุดบรรจบเส้นทางโลจิสติกส์ตะวันออกและตะวันตก

... และเป็นมหานครเพียงเพียงแห่งเดียวในภาคตะวันตกของจีน  หลังจากการแยกตัวออกจากมณฑลเสฉวนเมื่อปี 2540 ปัจจุบัน มหานครฉงชิ่งมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็ว จากการกระตุ้นเศรษฐกิจภายใต้นโยบายพัฒนาภาคตะวันตก (Western Development Policy) ...

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงประจำประเทศไทย พ.ศ. ....

... รับทราบการที่กระทรวงการต่างประเทศจะจัดตั้งคณะทำงานเพื่อยกร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสำนักงานเศรษฐกิจและกาารค้าฮ่องกงประจำประเทศไทย พ.ศ. .... ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศมีคำสั่งที่ ๑๔๖๙/๒๕๖๐ ...

ลาว

ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจ : ลาว

ญี่ปุ่น

ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจ : ญี่ปุ่น

อินโดนีเซีย

ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจ : อินโดนีเซีย

ติมอร์-เลสเต

ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจ : ติมอร์-เลสเต

กัมพูชา

ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจ : กัมพูชา
Pages: 1 2 3 4 5 ... 18 Next
  relevance date