ค้นหา

 
Found: 50

อธิบดีกรมเอเชียตะวันออกและคณะเยี่ยมชมศูนย์จัดเก็บข้อมูลแรงงานเมียนมาชั่วคราว (Temporary Data Collection Centre) จังหวัดสมุทรสาคร

... อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก ได้นำคณะเดินทางเยี่ยมชมและติดตามการดำเนินงานของศูนย์จัดเก็บข้อมูลแรงงานเมียนมาชั่วคราว ( Temporary Data Collection Center) ที่ตำบลท่าจีน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายมอ บาลา ...

การประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการไทย-เวียดนาม (Joint Cabinet Retreat - JCR) ครั้งที่ 3

... ผลักดันการเปิดบริการรถโดยสารประจำทางและการเดินเรือตามแนวชายฝั่งทะเลเพื่อส่งเสริมการค้าการขนส่งสินค้าและการท่องเที่ยว เตรียมการเพื่อนำเข้าแรงงานเวียดนามภายใต้บันทึกข้อตกลงการจ้างแรงงานไทย-เวียดนาม ส่งเสริมการนำเข้าและส่งออกผลไม้ระหว่างกัน ...

เมียนมา : หุ้นส่วนยุทธศาสตร์โดยธรรมชาติของไทย

... ซึ่งนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเมียนมาเห็นพ้องให้หน่วยงานของทั้งสองฝ่ายหารือและขับเคลื่อนโครงการฯ อย่างไกล้ชิด เพื่อผลประโยชน์ของเมียนมา ไทย และภูมิภาคเอเชียโดยรวม  4. การคุ้มครองแรงงานเมียนมาในประเทศไทย นายกรัฐมนตรีได้ย้ำว่า แรงงานเมียนมาเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจไทย ...
Myanmar

มหานครฉงชิ่ง ฐานผลิตคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คที่ใหญ่ที่สุดในโลก

... ซึ่งอุตสาหกรรมการผลิตคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คได้เคลื่อนย้ายไปตามประเทศต่าง ๆ เพื่อค้นหาฐานการผลิตที่เหมาะสมและมีความเพียบพร้อมทางด้านแรงงาน เทคโนโลยีและสาธารณูปโภค ต่อมาในปี พ.ศ.2543 อุตสาหกรรมการผลิตคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คได้เคลื่อนย้ายเข้าสู่ประเทศจีนเป็นครั้งแรก ...

โอกาสของแรงงานไทย เมื่อฮ่องกงกำลังจะเริ่มประสบกับปัญหาขาดแคลนประชากรวัยทำงานในอีก 5 ปีข้างหน้า

... รัฐบาลยังไม่มีข้อมูลเพียงพอเกี่ยวกับสถานะทางเศรษฐกิจของผู้ที่จะมีอายุย่างเข้า 60 หรือ 65 ปี ภายในปี 2562 โดยหนังสือพิมพ์South China Morning Post พยายามสอบถามข้อมูลจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนา กระทรวงศึกษาธิการ และกรมสำรวจสำมะโนประชากรและสถิติของฮ่องกง ...

สรุปการสัมมนาเรื่อง "การศึกษาความเป็นไปได้การจัดทำความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ครอบคลุมระหว่างไทย - เกาหลีใต้"

... โดยเป็นการต่อยอดและลดทอนอุปสรรคจาก AKFTA ทั้งในด้านการค้า การลงทุน บริการทรัพย์สินทางปัญญา และแรงงาน อย่างไรก็ตาม ทั้งสองฝ่ายยังคงต้องเผชิญกับอุปสรรคทางภาษี กล่าวคือ อุปสรรคทางภาษีของเกาหลีใต้ต่อไทยจะกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มสินค้าเกษตร ...

บริษัทอาหารฟิลิปปินส์ทุ่มลงทุนพม่า

... โดยจะเป็นโรงงานผลิตขนมปังกรอบ และขนมหวาน สำหรับวางจำหน่ายในตลาดท้องถิ่น ยูอาร์ซีจะถือหุ้นในโรงงานแห่งใหม่ที่พม่า 95% ส่วนอีก 5% จะเป็นของหุ้นส่วนท้องถิ่น การลงทุนดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของแผนการที่ ...

"จีน" หนุนเด็กจบใหม่เปิดธุรกิจ งัดกลยุทธ์แก้คนล้นงาน

... คาดว่าปีนี้จีนจะมีผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีราว 7.27 ล้านคน มากกว่าปีที่แล้ว 2.8 แสนคน ส่วนใหญ่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานในเดือนมิถุนายน ทำให้มีการประเมินกันว่าปีนี้จะเป็นช่วงที่หางานทำยากที่สุดนับจากเกิดวิกฤต ...

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เดินทางเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาอย่างเป็นทางการในฐานะผู้แทนพิเศษของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

... พร้อมสนับสนุนให้นักธุรกิจไทยประกอบธุรกิจตามหลักคุณธรรม และเกิดประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนของคนในพื้นที่อย่างแท้จริง และแจ้งว่าแรงงานเมียนมาในไทยได้รับการเอาใจใส่ดูแลจากฝ่ายไทยเท่าเทียมกับแรงงานไทย ซึ่งนางออง ซาน ซู ...

ผู้แทนกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศเยี่ยมเยียนชุมชนไทยในเกาหลีใต้

... เพื่อรับทราบถึงสถานการณ์ของตลาดแรงงานที่เดินทางไปทำงานอย่างถูกกฎหมาย และแนวทาง การช่วยเหลือแรงงานไทยเมื่อตกทุกข์ได้ยาก โดยคณะผู้แทนฯ ได้พบปะพูดคุยกับผู้ประกอบการชาวไทย ซึ่งดำเนินกิจการร้านอาหารไทย ...
Pages: 1 2 3 4 5 Next
  relevance date