ค้นหา

 
Found: 37

้องจับตา! ไหวันบุกตะวันออกกลาง เปิดแนวรุก Medical Tourism

... เพื่อประชาสัมพันธ์บริการทางการแพทย์ของไหวในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ หวังดึงดูดชาวอาหรับให้เข้ามารับการรักษาพยาบาลและลงทุนใหวเพิ่มขึ้ China Post หนังสือพิมพ์ท้องถิ่หว รายงานเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ภายใ้ ...

ผู้ประกอบการไทย รุกตลาดแฟชั่ - ไลฟ์สไตล์ไหวในงาน 2017 Creative Expo Taiwan

... เพื่อผลักดันนักออกแบบไทยไปสู่เวทีโลก ซึ่งบางส่วนนั้ ได้รับคำเชิญให้มาร่วมงานจากบริษัทคู่ค้าหรือเครือข่ายใหว                 จากการสัมภาษณ์ผู้ดูแลบูธแ่ละรายที่มาจากประเทศไทยในงาน พบว่า แ่ละบูธได้ให้ความเห็เกี่ยวกับตลาดไหวันอย่างหลากหลาย ...
Taiwan

หวันจัดเวทีผู้ำเข้าส่งออกระหว่างประเทศ : IEAT 70th Global Trade Forum

... ทุกภาคส่วนเริ่มมีการปรับตัวและเติบโตขึ้นตามลำดับ จึงเป็โอกาสที่ดีที่จะมีความร่วมมือทางการค้าระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็หวันกับประเทศในอาเซียนหรือกับประเทศแถบเอเชียตะวันออก อีกทั้ง โยบาย New southbound เป็นนโยบายที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกั ...
Taiwan

หว

ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจ : ไหว

หวันต่ออายุมาตราการยกเว้นการตรวจลงตรา (วีซ่า) ให้ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยอีก 1 ปี

ตามที่รัฐบาลไหวได้มีมาตรการยกเว้นการตรวจลงตรา (วีซ่า) ให้ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยตั้งแ่วันที่ 1 ส.ค. 2559 - 31 ก.ค. 2560 โดยสามารถพำักใหวได้ไม่เกิน 30 วั ขอเรียนเพิ่มเติมว่า ล่าสุด สำักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย รายงานว่า ไหวันจะต่ออายุมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราให้กับผู้ถือหนังสือเดินทางไทยอีก ...
Taiwan

หวันยกเว้นการตรวจลงตรา (วีซ่า) สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย

... สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปของไทย ในช่วงระยะทดลอง ๑ ปี เริ่มตั้งแ่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยอนุญาตให้พำักอยู่ใหวได้ไม่เกิน ๓๐ วั ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการยกเว้นดังกล่าวจะต้องเป็นผู้ถือหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปของไทยที่ยังมีอายุอย่างน้อย ...

หวเปิดเวทีจับคู่ธุรกิจจากทั่วโลก

หวเปิดเวทีจับคู่ธุรกิจจากทั่วโลก   ที่มา สำักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ณ กรุงไทเป สำักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ...
Taiwan

หว

ความตกลงระหว่างประเทศ

งานเสวนาร่วมกระทรวงการต่างประเทศและธนาคารกสิกรไทย "ประสบการณ์การปฏิรูปเศรษฐกิจจีนและโอกาสที่ธุรกิจไทยไม่ควรพลาด" วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรม Landmark (3)

... อีกทั้งรัฐบาลชุดใหม่ก็ยังมีนโยบายส่งเสริมให้วิสาหกิจจีนไปลงทุนในต่างประเทศและเพิ่มความเข้มงวดด้านสิ่งแวดล้อมต่อการลงทุนในประเทศมากยิ่งขึ้ ศ.ดร. หวัง ้าซู่ เห็นด้วยกับ ศ.ดร. ซ่ง หง และเ้นย้ำว่าการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจจีนจะเป็โอกาสที่ดีของภาคส่งออกของไทย ...

ญี่ปุ่นจะยกเลิกมาตรการห้ามนำเข้าผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกรวมถึงสินค้าไก่สด แช่เย็และแช่แข็งจากไทย

... เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2556 ที่ประชุมด้านสุขศาสตร์สัตว์ ภายใ้คณะกรรมาธิการพิจารณานโยบายด้านการเกษตร ปศุสัตว์ และชุมชนเกษตรกรรมของญี่ปุ่ มีมติรับรองสถานะการปลอดไข้หวัดนกของไทยแล้ว และอยู่ระหว่างการประสานงานกับกรมปศุสัตว์เพื่อพิจารณาร่างเงื่อนไขการนำเข้าผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกจากไทย ...
Pages: 1 2 3 4 Next
  relevance date