ค้นหา

 
Found: 59

การประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการไทย-เวียดนาม (Joint Cabinet Retreat - JCR) ครั้งที่ 3

การประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการไทย-เวียดนาม (Joint Cabinet Retreat - JCR) ครั้งที่ 3 นายเหวียน เติ๊น สุง นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และภริยาได้เยือนไทยอย่างเป็นทางการ ...

... ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - เวียดนาม

... แต่เป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่เติมเต็มและเติบโตไปด้วยกัน โดยทั้งสองประเทศมีความต้องการนำเข้า – ส่งออกสินค้าระหว่างกันหลายชนิด มูลค่าการค้าไทย - เวียดนามในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมาเติบโตกว่าร้อยละ ๔๐ และในช่วง ๒๐ ปีที่ผ่านมา มูลค่าการค้าไทย – ...

ทย - เวียดนาม : หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็ง

... เมื่อ 25 มกราคม 2562 ไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี ไทย - เวียดนาม (Joint Commission on Bilateral Cooperation - JCBC) ครั้งที่ 3 ที่กรุงเทพฯ โดยมีนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ...

โครงการกระชับความสัมพันธ์กับผู้นำรุ่นใหม่จากประเทศเวียดนาม Young Leadership Project 2014

... โดยสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การศึกษาดูงานด้านสาธารณสุขที่โรงพยาบาลพญาไท 2 การเยี่ยมชมหมู่บ้านมิตรภาพไทย -เวียดนามและสถานที่ก่อสร้างอนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ และพบปะชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม ณ จ.นครพนม ...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนเวียดนาม ระหว่างวันที่ ๗ – ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙

... และรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามได้เข้าร่วมการประชุมหารืออย่างไม่เป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  (Foreign Ministers' Retreat) ไทย - เวียดนาม ครั้งที่ ๒ ที่เรือนรับรองรัฐบาล กรุงฮานอย ทั้งสองฝ่ายยินดีที่ในปีนี้เป็นปีครบรอบ ...

งานสัมมนา "5 ทศวรรษ ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - เวียดนาม : ก้าวไปข้างหน้าสู่ความร่วมมือในหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่แน่นแฟ้น"

... จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานสัมมนาทางวิชาการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย - เวียดนาม เรื่อง “5 ทศวรรษ ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - เวียดนาม :  ก้าวไปข้างหน้าสู่ความร่วมมือในหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่แน่นแฟ้น” ...
Vietnam

งานสัมมนาวิชาการ “5 ทศวรรษ ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – เวียดนาม: ก้าวไปข้างหน้าสู่ความร่วมมือในหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่แน่นแฟ้น”

... ก้าวไปข้างหน้าสู่ความร่วมมือในหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่แน่นแฟ้น” เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีไทย – เวียดนามในทุกมิติในช่วง 40 ปีที่ผ่านมา เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 40 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย ...

เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมมิตรภาพเวียดนาม - ไทย

... ได้กล่าวย้ำถึงความตั้งใจของสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่จะส่งเสริมการดำเนินงานของสมาคมฯ ดังเช่นที่ผ่านมา และโดยที่ในปี 2559 จะเป็นปีที่ไทยและเวียดนาม ร่วมฉลองครบรอบ 40 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต จึงหวังว่าเงินสนับสนุนดังกล่าวจะมีส่วนช่วยในการสนับสนุนกิจกรรมการเฉลิมฉลองดังกล่าวของสมาคมฯ ...

การมอบทุนสนับสนุนสำหรับนักกีฬาพิการทางสายตาของเวียดนาม

... และนักกีฬาพิการทางสายตา                  ในพิธีมอบเงินสนับสนุนในครั้งนี้  HUFO และสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม ได้คัดเลือกนักกีฬาพิการทางสายตามารับทุนสนับสนุนทุนละ 1 ล้านด่ง รวม 15 ล้านด่ง (ราว 23 ...

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ จัดงาน Thai Community Family Day 2017

... กิจกรรมซุ้มเกมส์การละเล่นแบบไทยสนับสนุนโดยบริษัทเอกชนไทยรายใหญ่ 6 บริษัท ได้แก่ CP เวียดนาม, MM Mega Market, SCG เวียดนาม, ไทยคอร์ป, เบียร์สิงห์, และศรีไทยวียดนาม การจับรางวัลสอยดาวสนับสนุนโดยสายการบินชั้นนำของไทยและเวียดนาม และบริษัท ห้างร้านใน ...
China
Pages: 1 2 3 4 5 6 Next
  relevance date