ค้นหา

 
Found: 23

ยุทธศาสตร์ "Cool Japan"

ยุทธศาสตร์ "Cool Japan" เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ "Growth Strategy" หรือลูกศรดอกที่สามในนโยบาย Abenomics เพื่อฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลญี่ปุ่น ...

เปิดรับสมัครทุนวิจัยของ JIRCAS ระยะเวลาการรับทุน 1 ปี

เปิดรับสมัครทุนวิจัยของ JIRCAS ระยะเวลาการรับทุน 1 ปี Japan International Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS) ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้ารับทุนวิจัย JIRCAS Visiting Research Fellowship Program 2014 (Tsukuba Type) เปิดรับสมัครทุนวิจัยของ ...

การประชุมหุ้นส่วนการเมืองไทย - ญี่ปุ่น (Japan - Thailand Political Partnership Consultations - JTPPC) ครั้งที่ ๖

... ได้เดินทางเยือนกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเข้าร่วมการประชุมหุ้นส่วนการเมืองไทย - ญี่ปุ่น (Japan - Thailand Political Partnership Consultations - JTPPC) ครั้งที่ ๖ กับนายชินซุเคะ สุกิยะมะ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ...

กลยุทธ์การท่องเที่ยวของญี่ปุ่น: ความสำเร็จและผลข้างเคียง

... และยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในไตรมาสแรกของปี 2557 ได้เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 64 จากช่วงเดียวกันปี 2556 ที่มา: Japan National Tourism Organization [1] ขณะเดียวกัน เพื่อป้องกันการใช้ช่องโหว่จากการยกเว้นวีซ่า เช่น การหลบหนีเข้าเมืองเพื่อเข้าไปทำงานในญี่ปุ่นอย่างผิดกฎหมาย ...

ญี่ปุ่น

ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจ : ญี่ปุ่น

ญี่ปุ่น

ความตกลงระหว่างประเทศ
Pages: 1 2 3 Next
  relevance date