ค้นหา

 
Found: 9

ผลไม้ไทยในตลาดจีน ปี 2557

... โดยส่วนใหญ่จะผ่านเข้ามาทางด่านเหวินจิ่นตู้ของเมืองเซินเจิ้น และบางส่วนผ่านเข้ามาทางเส้นทางสาย R3A (เป็นเส้นทางสายไหมเชื่อมโยงระหว่าง จีน-ลาว-ไทย) และมีแนวโน้มการขนส่งผลไม้ไทยมาจีนทางเส้นทาง ...

เส้นทางเศรษฐกิจ "R3A+" : เส้นทางเศรษฐกิจ “R3A+” : สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการ (ตอนที่ 3) (ตอนจบ)

... ทำให้ทราบว่าภาครัฐและภาคเอกชนของจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่มีการปรับตัวและกระตือรือร้นอย่างมากที่จะ “ก้าวออกมา” แสวงหาโอกาสทางการค้าโดยใช้ประโยชน์ตามเส้นทาง R3A+ กรุงเทพฯ-คุนหมิง-เฉิงตู อย่างไรก็ดี สิ่งที่ผู้ประกอบการไทยยังคงห่วงกังวลคือ การหาคู่ค้าที่น่าเชื่อถือและไว้ใจได้ ...

เส้นทางเศรษฐกิจ "R3A+" : ผ่าน สปป. ลาว สู่ประเทศไทย (ตอนที่ 2)

....ลาว คือประเทศที่คั่นกลางระหว่างจีนและไทย ซึ่งเป็นจุดครึ่งทางและทางผ่านของเส้นทางขนส่ง R3A โดยมีด่านบ่อเต็น (สปป.ลาว) เป็นด่านพรมแดนติดกับด่านบ่อหาน (จีน) และด่านห้วยทราย (สปป.ลาว) เป็นด่านชายแดนที่ติดกับด่านเชียงของ ...
R3A R3A+

เส้นทางเศรษฐกิจ “R3A+” : จากเฉิงตูถึงบ่อหาน (ตอนที่ 1)

... พ่อค้าผลไม้ไทยที่ใหญ่ที่สุดในนครคุณหมิง เส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงไทยกับจีนตอนใต้ที่เรารู้จักและคุ้นหูกันดี คือ "R3A" หรือ "คุนมั่น กงลู่ –昆曼公路" (เส้นทางบกคุนหมิง-กรุงเทพฯ) เส้นทางการคมนาคมขนส่งโลจิสติกส์ที่เชื่อมระหว่างประเทศ ...
China Laos R3A R3A+

รู้จักยวี่ซี เมืองปริมณฑลที่มีศักยภาพของมณฑลยูนนาน

... ซึ่งใช้เวลาเพียง 1 ชั่วโมงครึ่ง บนทางด่วนคุนหมิง-ยวี่ซี่ ซึ่งเป็นต้นทางของทางหลวงคุนหมิง-กรุงเทพฯ (R3A) ที่เชื่อมจีน-ลาว-ไทย และเส้นทางรถไฟสายคุนหมิง-ยวี่ซี-เหอโข่ว (ด่านชายแดนจีน-เวียดนาม) ช่วงคุนหมิง-ยวี่ซี ...
China

การลงนามความร่วมมือระหว่างธนาคารกรุงไทยและธนาคารกสิกรไทยกับ Agricultural Bank of china

... ถือเป็นจุดเริ่มต้นอันดีของความร่วมมือทางการเงินระหว่างไทย-จีน ตามนโยบาย "One Belt One Road" ของรัฐบาลจีน โดยมีเส้นทาง R3A (เส้นทางสายไหมเชื่อมโยงระหว่างจีน - ลาว - ไทย) ซึ่งพร้อมใช้งานแล้ว และเป็นเส้นทางเชื่อมโยงสำคัญระดับภูมิภาค ...

มหานครฉงชิ่ง จุดบรรจบเส้นทางโลจิสติกส์ตะวันออกและตะวันตก

... เป็นเส้นทางระบบรางที่สำคัญในการการขนส่งและกระจายสินค้าจากจีนไปสู่ทวีปยุโรปและเอเชียกลาง และสามารถเชื่อมต่อกับเส้นทางขนส่งทางบกระหว่างไทย-จีน (R3A) และ R3A+ (กรุงเทพฯ-คุนหมิง-เฉิงตู) เมื่อเส้นทางขนส่งไทย-จีนก่อสร้างเสร็จ จะเป็นโอกาสที่ดีของสินค้าไทยที่จะสามารถกระจายสินค้าไปยังยุโรปและเอเชียกลางได้อย่างสะดวกและรวดเร็วในอนาคต

ภาพรวมสถิติการค้าไทย-กว่างซี ปี 2557

... ค่าใช้จ่ายในการขนส่งผลไม้ออกจากภาคอีสานต่ำกว่าภาคเหนือ โดยการขนส่งผ่านเส้นทาง R9 และ R12 มีค่าใช้จ่ายตู้ละ 16,000 หยวน ขณะที่ R3A มีค่าใช้จ่ายตู้ละ 28,000 หยวน นอกจากนี้ ผู้ประกอบการผลไม้กว่างซีบางส่วนยังใช้วิธีรับผลไม้ในราคาส่งจากตลาดเจียงหนานของนครกว่างโจว ...

บอร์กโดซ์แห่งบูรพาทิศ ทำความรู้จักเขตปกครองตนเองหงเหอ ดาวรุ่งจากมณฑลยูนนาน : โอกาสของไทยในอนาคต

... ในปัจจุบันประชาชนของทั้งสองประเทศมีการไปมาหาสู่ระหว่างกันอยู่เสมอ สามารถเดินทางจากด่านบ่อหานของจีนผ่านเส้นทาง R3A ถึงด่านเชียงของจังหวัดเชียงราย ในระยะทางเพียง 247 กิโลเมตร               การค้าระหว่างไทยกับจีนตอนใต้โดยเฉพาะมณฑลยูนนานเป็นการค้าผ่านแดนเนื่องจากไม่มีพรมแดนติดต่อกัน ...
  relevance date