ค้นหา

 
Found: 8

เกาหลีใต้

ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจ : เกาหลีใต้

การเตรียมตัวก่อนเดินทางไปเกาหลีใต้

ไทยกับเกาหลีใต้มีความตกลงยกเว้นการตรวจลงตรา (วีซ่า) กันมาตั้งแต่ พ.ศ. 2524 โดยผู้ที่ถือหนังสือเดินทางไทยสามารถเดินทางไปเกาหลีใต้ได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าล่วงหน้า ไทยกับเกาหลีใต้มีความตกลงยกเว้นการตรวจลงตรา (วีซ่า) กันมาตั้งแต่ พ.ศ. 2524 โดยผู้ที่ถือหนังสือเดินทางไทยสามารถเดินทางไปเกาหลีใต้ได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าล่วงหน้าและจะพำนักอยู่ในเกาหลีใต้ได้ครั้งละไม่เกิน 90 วัน ส่วนผู้ถือหนังสือเดินทางของเกาหลีใต้ก็จะได้รับการยกเว้นวีซ่าเวลามาไทยด้วยเช่นกัน โดยผลของความตกลงนี้ไม่รวมไปถึงผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงาน...

การประชุม Policy Consultations (PC) ครั้งที่ ๒ ระหว่างไทย - สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ณ โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่

... โดยฝ่ายเกาหลีใต้เสนอจะจัดการประชุม PC ครั้งที่ ๓ ในปีหน้า On 7 March 2016, H.E. Mr. Aprichart Chinwanno, Permanent Secretary of the Ministry of Foreign Affairs of Thailand, hosted the Second Thailand – Republic of Korea Policy Consultations at the Shangri-La Hotel in Chiangmai, with H.E. Mr. Lim Sungnam, First Vice Minister of Foreign Affairs of the Republic of Korea, as Head of the delegation of the Republic of Korea. This meeting was held for the first time in ...

โครงการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายเยาวชนเกาหลีใต้ผู้เชี่ยวชาญภาษาไทย

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 คณะโครงการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายเยาวชนเกาหลีใต้ผู้เชี่ยวชาญภาษาไทย (Promoting a Network of Korean Youths specialising in Thai Language Project) เข้าเยี่ยมคารวะนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธ์ุ อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก และนายเชิดเกียรติ อัตถากร รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก ที่กระทรวงการต่างประเทศ

ผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)

... หรือ Democratic Party) ชนะการเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 41.08 โดยนายฮง ชุน-พโย (Hong Joon-pyo) พรรคเกาหลีเสรี (Liberty Korea Party) ได้อันดับ 2 ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 24.03 นายอัน ชอล-ซู (Ahn Cheol-soo) พรรคประชาชน (People’s Party) ได้อันดับ 3 ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ ...
South Korea

ผลกระทบจากโศกนาฏกรรมเรือเซวอลอัปปาง

... ที่จะพลิกวิกฤติที่เกิดขึ้นให้เป็นโอกาสต่อไปได้อย่างไร อ้างอิงข้อมูลและภาพถ่ายจาก : http://www.ryt9.com/s/iq29/1886788 http://www.ryt9.com/s/nnd/1885441 http://www.vice.com/read/stop-blaming-south-koreas-culture-for-last-weeks-ferry-disaster http://www.ryt9.com/s/iq37/1889878 http://www.koreatimes.co.kr/www/news/biz/2014/03/488_152631.html http://www.koreatimes.co.kr/www/news/nation/2014/05/180_157031.html http://www.koreaherald.com/view.php?...
  relevance date