ค้นหา

 
Found: 2

เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมมิตรภาพเวียดนาม-ไทย

... พิธีกฐินพระราชทาน งานลอยกระทง การจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และงาน Thailand Day 2014 ขณะที่นาย Ta Quang Ngoc ได้กล่าวแสดงความขอบคุณสถานเอกอัครราชทูตฯ และว่าการมอบเงินดังกล่าวแสดงถึงความสำคัญที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ...

เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมมิตรภาพเวียดนาม - ไทย

... พิธีกฐินพระราชทาน งานลอยกระทง การจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และงาน Thailand Day 2014 ขณะที่นาย Ta Quang Ngoc ได้กล่าวแสดงความขอบคุณสถานเอกอัครราชทูตฯ และว่าการมอบเงินดังกล่าวแสดงถึงความสำคัญที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ...
  relevance date