ค้นหา

 
Found: 19

เวียดนาม : ศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

... *  สำนักงานเลขานุการกรม  กรมเอเชียตะวันออก  เมษายน 2563 ที่มา :    (1) ข้อมูลจากงานสัมมนาหัวข้อ “Vietnam – The Emerged Destination for Innovation เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าและการลงทุนของนครโฮจิมินห์ ...

... "การเดินเรือตามแนวชายฝั่งทะเล: ทางเลือกการส่งออกไทย - กัมพูชา - เวียดนาม" "Coastal Shipping: New Export Opportunity for Thailand, Cambodia and Vietnam" ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

... "การเดินเรือตามแนวชายฝั่งทะเล: ทางเลือกการส่งออกไทย - กัมพูชา - เวียดนาม" (Coastal Shipping: New Export Opportunity for Thailand, Cambodia and Vietnam) กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาในหัวข้อ ...

เวียดนาม

ความสัมพันธ์ทวิภาคีกับไทย

เวียดนาม

ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจ : เวียดนาม

ผลการสัมมนา "หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทย-เวียดนาม: มิติใหม่แห่งความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ"

... กระทรวงการต่างประเทศได้จัดการสัมมนา เรื่อง "หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทย-เวียดนาม: มิติใหม่แห่งความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ" (Thailand-Vietnam Strategic Partnership: Towards a New Era of Economic Relations) ณ โรงแรมพลาซ่าแอทธินี กรุงเทพฯ โดยมีนายประจวบ ไชยสาส์น นายกสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม ...

เวียดนามสนับสนุนการพัฒนาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

... รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของเวียดนาม กล่าวในระหว่างการประชุมในหัวข้อ "Upgrading Vietnam's position towards AEC 2015 and beyond" ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันวิจัยเศรษฐกิจเพื่ออาเซียนและเอเชียตะวันออก (Economic Research ...

เวียดนามกับการเป็นตลาด BPO ด้าน IT

... เมษายน 2563   ที่มา :  (1) ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทย ณ นครโฮจิมินห์ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์            (2) " Vietnam emerging as the next outsourcing powerhouse", NIKKEI Asian Review, October 20, 2017,   https://asia.nikkei.com/Business/Vietnam-emerging-as-the-next-outsourcing-powerhouse                     (3) " "Vietnam has potential ...
Pages: 1 2 Next
  relevance date