ค้นหา

 
Found: 2
Where: tags — การลงทุน [x] การค้า [x]

สรุปการสัมมนาเรื่อง "การศึกษาความเป็นไปได้การจัดทำความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ครอบคลุมระหว่างไทย - เกาหลีใต้"

... Partnership Arrangement: CEPA) ว่าไทยและเกาหลีใต้ยังคงมีมูลค่าการค้าการลงทุนที่ต่ำมากเมื่อเทียบกับญี่ปุ่นและจีน ทั้งที่ไทยและเกาหลีใต้ต่างก็มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง อีกทั้งคู่แข่ในอาเซียนของไทย เช่น สิงคโปร์ เวียดนาม อินโดนีเซีย ... ... เกาหลีใต้ก็มีนโยบายคุ้มครองภาคการเกษตรอย่างมาก เช่น กุ ที่ให้สิทธิ MFN แก่ไทยในการนำเข้ากุ้ไทยที่อัตราภาษีร้อยละ ...

"งานเทศกาลไทย ณ นครโอซากา ครั้งที่ 12" วันที่ 24 - 25 พ.ค. 2557 ณ ปราสาทโอซากา

... และทีมประเทศไทยประกอบด้วยสำนักงานส่เสริมการค้าระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ททท.สำนักงานโอซากา บริษัทการบินไทย... ... และการจับรางวัลบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับกรุงเทพฯ-โอซากา ซึ่ได้รับความสนใจอย่างมากจากชาวญี่ปุ่น... ... ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นชาวคันไซสนุกสนานและเพลิดเพลินไปกับอาหารและผลไม้ยอดนิยมของเมืองไทย เช่น ต้มยำกุ แกงเขียวหวาน ผัดไทย ไก่ย่าง...
  relevance date