ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — การสัมมนา [x] การค้า [x] เวียดนาม [x]

การสัมมนา "การเดินเรือตามแนวชายฝั่งทะเล: ทางเลือกการส่งออกไทย - มพูชา - เวียดนาม" "Coastal Shipping: New Export Opportunity for Thailand, Cambodia and Vietnam" ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ ...

... ซึ่งผู้นำสองฝ่ายย้ำถึงความสำคัญของการพัฒนาความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคอย่างรอบด้าน และเห็นพ้องให้ไทย มพูชา และเวียดนามร่วมกันพัฒนาการขนส่งตามแนวชายฝั่งทะเล... ... อันจะช่วยส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวระหว่างกัน... ... และแสวงหาลู่ทางการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างเหมาะสม เพื่อผลประโยชน์สูงสุดแ่ทุกฝ่าย ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนาฯ สามารถสำรองที่นั่งโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย...
  relevance date