ค้นหา

 
Found: 3
Where: tags — กิจกรรม [x]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมมิตรภาพเวียดนาม - ไทย

... นายกสมาคมมิตรภาพเวียดนาม-ไทย เพื่อมอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมของสมาคม จำนวน 4,000 ดอลลาร์สหรัฐ เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมมิตรภาพเวียดนาม - ไทย เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 นายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ เอกอัครราชทูต ...

นายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอยเข้าเยี่ยมคารวะนายเหวียน เทียน เญิน (Nguyen Thien Nhan) ประธานแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนาม

... การลาดตระเวนร่วมระหว่างกองทัพเรือของทั้งสองประเทศเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว รวมทั้งสถานเอกอัครราชทูตฯ ก็มีแผนที่จะจัดเทศกาลภาพยนตร์ไทยที่กรุงฮานอยและนครโฮจิมินห์ในปีนี้ และกำลังพิจารณาจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ 40 ปีที่จะมีในอีก 2 ปีข้างหน้า อ้างอิงข้อมูลและภาพถ่ายจาก ...

บทความพิเศษจากนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - เวียดนาม

... รวมทั้งกำลังร่วมกับเวียดนามในการจัดตั้งกลไกปรึกษาหารือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนที่กรุงฮานอย นครโฮจิมินห์ และกรุงเทพฯ เวียดนามเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่สำคัญและเป็นสมาชิกอาเซียน ... ... ปีความสัมพันธ์นี้ในการเริ่มต้นยกระดับการมีส่วนร่วมดังกล่าว โดยอาจเริ่มจากการสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวที่เป็นรูปธรรมอย่างจริงจังระหว่างเมืองคู่มิตรไทยและเวียดนาม ...
  relevance date