ค้นหา

 
Found: 7
Where: tags — ความร่วมมือ [x] บทความ [x]

นโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเปิดประเทศของจีน ตอนที่ 1 พัฒนาการเศรษฐกิจจีนในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา

ทาง eastasiawatch ขอนำเสนอบทความเรื่องนโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเปิดประเทศของจีน ... ... ภาพรวม 1.1.1 ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา จีนเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ... ... และสิงคโปร์ นอกจากนี้ จีนยังมีความตกลงความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอย่างรอบด้านกับไต้หวัน...

บทความเส้นทางสายไหมทางทะเล (Maritime Silk Road) ในยุคสีจิ้นผิง

... อักษรศรี พานิชสาส์น ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน แห่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ผู้เข้าร่วมเสวนา ได้เขียนบทความวิเคราะห์ยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมทางทะเลของประธานาธิบดีสีจิ้นผิง ... ... หนึ่งในเขตสำคัญของเส้นทางสายไหมทางทะเล จีนพร้อมที่จะเพิ่มความร่วมมือทางทะเลกับอาเซียน" ผู้นำจีนคนนี้ยังได้เลือกที่จะกล่าวถึงเรื่องนี้ในระหว่างการเยือนอินโดนีเซีย ...

ทัศนะจากการสัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อ “Regional Outlook Forum 2018: Trends, Uncertainties, Opportunities” จัดโดยสถาบัน ISEAS Yusof Ishak สิงคโปร์

... เป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง บทความนี้มุ่งนำเสนอมุมมองและข้อคิดเห็นที่ได้รับจากการสัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อ... ... ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาอำนาจนอกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (โดยเฉพาะสหรัฐฯ – จีน) ซึ่งมีนัยสำคัญต่อการเมืองและความมั่นคงภายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้... ... ซึ่งมีทั้งในรูปแบบของการแข่งขันและความร่วมมือ กล่าวคือ ในมิติของการแข่งขัน...

Greater Bay Area ศูนย์กลางเทคโนโลยีระดับโลก

... และเขตบริหารพิเศษมาเก๊า ซึ่งเดิมอยู่ภายใต้กรอบความร่วมมือพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำจูเจียง... ... ทั้งประเทศจีน คณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีน และคณะรัฐมนตรีจีนได้มีการประกาศใช้... ... ซึ่งจะสามารถนำนวัตกรรมมาใช้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในอนาคต ที่มา :  (1) บทความเรื่อง "Greater Bay Area ศูนย์กลางเทคโนโลยีระดับโลกกับโอกาสของการพัฒนาธุรกิจไทย"...

บอร์กโดซ์แห่งบูรพาทิศ ทำความรู้จักเขตปกครองตนเองหงเหอ ดาวรุ่งจากมณฑลยูนนาน : โอกาสของไทยในอนาคต

... "ยูนนานหง" เป็นที่ยอมรับในสมาคมไวน์จีน ซึ่งเป็นสมาคมที่ได้รับการยอมรับจากฝรั่งเศส... ... จึงอาจเป็นโอกาสที่ดีต่อเอกชนไทยในการแสวงหาความร่วมมือทางธุรกิจอย่างหลากหลายและสามารถเติบโตไปข้างหน้าพร้อมกับเศรษฐกิจในเขตฯ... ... กลายเป็นตัวเลือกหลักสำหรับนักดื่มไวน์ไทยในไม่ช้า ที่มา : ข้อมูลจากบทความของศูนย์ข้อมูลของธุรกิจไทยในจีน ...

แนวคิดอินโด – แปซิฟิก (Free and Open Indo - Pacific)

... มหาสมุทรอินเดียจะเป็นหนึ่งในพื้นที่สำคัญของการแข่งขันระหว่างมหาอำนาจในอนาคต บทความนี้จะวิเคราะห์ว่า ผู้เล่น... ... และด้านการเมืองโดยญี่ปุ่นจะเน้นการส่งเสริมความร่วมมือกับมหาอำนาจอย่างสหรัฐฯ... ... เข้ามามีบทบาทในภูมิภาคในบริบทที่จีนได้แผ่ขยายอิทธิพลในภูมิภาคมากขึ้นเรื่อย...

แนวคิดอินโด – แปซิฟิก (Free and Open Indo - Pacific)

... มหาสมุทรอินเดียจะเป็นหนึ่งในพื้นที่สำคัญของการแข่งขันระหว่างมหาอำนาจในอนาคต บทความนี้จะวิเคราะห์ว่า ผู้เล่น... ... และด้านการเมืองโดยญี่ปุ่นจะเน้นการส่งเสริมความร่วมมือกับมหาอำนาจอย่างสหรัฐฯ... ... เข้ามามีบทบาทในภูมิภาคในบริบทที่จีนได้แผ่ขยายอิทธิพลในภูมิภาคมากขึ้นเรื่อย...
  relevance date