ค้นหา

 
Found: 9
Where: tags — ความร่วมมือ [x] ปฏิรูป [x]

พาณิชย์จีนเผยเร่งผลักดันการปฏิรูปใน 5 ด้านหลัก

... 18 มี.ค. 57 ในงานแถลงข่าวที่จัดโดยกระทรวงพาณิชย์จีน นายเสิ่น ตันหยาง โฆษกกระทรวงพาณิชย์จีนเผยว่า งานด้านการปฏิรูปเป็นงานที่สำคัญที่สุดของกระทรวงพาณิชย์ในปัจจุบัน ... ... กฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจร่วมทุนโดยจีนและต่างประเทศ กฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจความร่วมมือโดยจีนและต่างประเทศ) รวมทั้งผลักดันให้เกิดการเจราจาข้อตกลงการลงทุนทวิภาคี ...

นโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเปิดประเทศของจีน ตอนที่ 1 พัฒนาการเศรษฐกิจจีนในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา

... การเป็นแรงกำลังสำคัญในการผลักดันแผนการปฏิรูป IMF ปี 2553 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและให้ประเทศเศรษฐกิจใหม่... ... ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างสถานะให้จีนและเพิ่มพันธกรณีในการเป็นสมาชิกที่ให้เงินทุนสนับสนุนใน... ... ซึ่งอยู่ภายใต้อิทธิพลของญี่ปุ่น การผลักดันกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาค...

งานเสวนาร่วมกระทรวงการต่างประเทศและธนาคารกสิกรไทย "ประสบการณ์การปฏิรูปเศรษฐกิจจีนและโอกาสที่ธุรกิจไทยไม่ควรพลาด" วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรม Landmark (ตอนจบ)

... เป็นพื้นที่บุกเบิกตามนโยบายเพื่อการปฏิรูปอย่างลึกซึ้งและเปิดกว้าง... ... กวางตุ้งกับไทยมีกลไกระดับรัฐบาลที่จะเชื่อมโยงนโยบายระหว่างกันทั้งในรูป คณะทำงานไทย-กวางตุ้ง และกรอบความร่วมมือในภูมิภาค เช่น อาเซียน... ... และการค้าระหว่างกวางตุ้งกับไทยคิดเป็น 1 ใน 4 ของการค้ารวมไทย-จีน โดยผู้ประกอบการไทยสามารถใช้ประโยชน์จากงานมหกรรมสินค้าขนาดใหญ่ของมณฑล...

งานเสวนาร่วมกระทรวงการต่างประเทศและธนาคารกสิกรไทย "ประสบการณ์การปฏิรูปเศรษฐกิจจีนและโอกาสที่ธุรกิจไทยไม่ควรพลาด" วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรม Landmark (3)

... ผลกระทบโดยตรงต่อการค้าระหว่างไทย –จีน และ 2) ปัจจุบันไทยและจีนเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายการผลิตในเอเชียตะวันออก... ... ทั้งสองประเทศยังมีศักยภาพที่จะขยายความร่วมมือด้านการลงทุน โดยเฉพาะเมื่อรัฐบาลจีนมีนโยบายส่งเสริมให้ชาวจีนออกไปลงทุนในต่างประเทศมากขึ้น... ... และส่งเสริมการบริโภคของรัฐบาลจีน ศ.ดร. ซ่ง หง นโยบายปฏิรูปของรัฐบาลชุดใหม่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ...

ทัศนะจากการสัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อ “Regional Outlook Forum 2018: Trends, Uncertainties, Opportunities” จัดโดยสถาบัน ISEAS Yusof Ishak สิงคโปร์

... ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาอำนาจนอกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (โดยเฉพาะสหรัฐฯ – จีน) ซึ่งมีนัยสำคัญต่อการเมืองและความมั่นคงภายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้... ... ซึ่งมีทั้งในรูปแบบของการแข่งขันและความร่วมมือ กล่าวคือ ในมิติของการแข่งขัน... ... การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ความล่าช้าในการปฏิรูปภาคการเงินและภาคธุรกิจ...

นโยบายการทูตญี่ปุ่นในที่ประชุมรัฐสภาสมัยสามัญครั้งที่ 189

... ซึ่งถือเป็นหลักพื้นฐานของการทูตญี่ปุ่น โดยจะส่งเสริมความร่วมมือด้านกลาโหมและความมั่นคงในหลายภาคส่วน... ... มุ่งกระชับความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน อันได้แก่ จีน ซึ่งมีความสำคัญในระดับทวิภาคีกับญี่ปุ่นมากที่สุดประเทศหนึ่ง... ... UNSC และพร้อมที่จะเป็นผู้นำในการปฏิรูป UNSC ร่วมกับอินเดีย เยอรมัน...

อุตสาหกรรมไฮเทคมณฑลส่านซีกับโอกาสสู่การลงทุนในไทย

... ปี 2004 ตามมติคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ ตั้งอยู่บริเวณทิศตะวันออกเฉียงเหนือของนครซีอาน... ... ของศุลกากรได้ทั้งหมด Sino-Russian Silk road High-tech industrial park เขตความร่วมมือแห่งใหม่ระหว่างประเทศจีนและประเทศรัสเซีย... ... เงื่อนไขพิเศษหรือข้อยกเว้นต่างๆที่จีนได้รับมีมากขึ้น " และแม้ในปัจจุบันมณฑลส่านซียังคงให้ความสำคัญต่อการดึงดูดการลงทุนจากวิสาหกิจต่างชาติอย่างต่อเนื่อง...

ไทย-จีน ย้ำสัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง ยืนยันความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน

... รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายจาง หย่ง รองประธานคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ นายเล่อ ยู่เฉิง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ... ... ซึ่งนายกรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองประเทศจะได้ร่วมกันกำหนดแนวทางการพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน พร้อมขอบคุณรัฐบาลจีนที่สนับสนุนการทำหน้าที่ประธานอาเซียนของไทย  ...

Greater Bay Area ศูนย์กลางเทคโนโลยีระดับโลก

... ของ GDP ทั้งประเทศจีน คณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีน และคณะรัฐมนตรีจีนได้มีการประกาศใช้ “แผนพัฒนาเขตความร่วมมือกวางตุ้ง - ฮ่องกง - มาเก๊า” (Outline Development ... ... แนวทางการพัฒนา GBA มุ่งเน้นด้านนวัตกรรมและการปฏิรูปรอบด้านโดยมี 4 เมืองหลักทำหน้าที่ประสานงานและบูรณาการการพัฒนาในแต่ละด้าน ...
  relevance date