ค้นหา

 
Found: 4
Where: tags — ความสัมพันธ์ไทย-ลาว [x] สปป.ลาว [x]

ม่วนชื่น งานสัมมนา 70 ปี ความสัมพันธ์ไทย-ลาว

ไทยและ สปป. ลาว ร่วมจัดงานเสวนาวิชาการเพื่อฉลอง “70 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว ก้าวสู่หุ้นส่วนยุทธศาสตร์เพื่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ...

สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต จัดการบรรยายให้คณะ ROC ขอนแก่น และ สศช.

... เดินทางมาสำรวจศักยภาพทางเศรษฐกิจของเส้นทางหมายเลข ๙ ไทย-ลาว-เวียดนาม  โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ... ... มานะทัต กงสุล บรรยายสรุปภาพรวมความสัมพันธ์ไทย-ลาว ศักยภาพของแขวงภาคกลางและภาคใต้... ... เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน เป็นจำนวนมากและเห็นว่า สปป.ลาวให้สิทธิประโยชน์แก่นักลงทุนอย่างมาก...

บันทึกประวัติความสัมพันธ์ไทย-ลาว

บันทึกประวัติความสัมพันธ์ไทย-ลาว เนื่องจากในปี 2558 เป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองครบรอบ ... ... ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย- ลาว และยังเป็นปีที่ 40 แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ...

กรมเอเชียตะวันออกส่งเสริมการฟื้นฟูเศรษฐกิจและความเชื่อมโยงไทย-ลาวหลังโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

... ได้เดินทางไปศึกษาดูงานและตรวจเยี่ยมสภาพพื้นที่บริเวณแนวชายแดนไทย - สปป.ลาว ที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านปากแซง และจุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก ... ... โดยจังหวัดอุบลราชธานีจะมีส่วนสำคัญในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและเสริมสร้างความสัมพันธ์ไทย-ลาวในระดับพื้นที่ ********** สำนักงานเลขานุการกรม ...
  relevance date