ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — จีน [x] ทุเรียนพันธุ์คุนยิต [x]

โอกาสการเติบโตของทุเรียนมาเลเซียในตลาดจีน

... ซึ่งแตกต่างจากทุเรียนของไทยที่สามารถเก็บเกี่ยวได้โดยไม่จำเป็นต้องสุกคาต้น ทำให้ปริมาณการผลิตของทุเรียนพันธุ์คุนยิตของมาเลเซียน้อยกว่าทุเรียนของไทย ... ... ประกอบกับลักษณะของทุเรียนมาเลเซียที่เป็นข้อจำกัดในการขนส่ง ทำให้โอกาสในการส่งออกทุเรียนสดของมาเลเซียมายังจีนเป็นไปได้ยากรวมไปถึงต้นทุนที่ค่อนข้างสูง ...
  relevance date