ค้นหา

 
Found: 3
Where: tags — จีน [x] ท่องเที่ยว [x] การบริการ [x]

Greater Bay Area ศูนย์กลางเทคโโลยีระดับโลก

... เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่รัฐบาลจีนใช้เป็นกลไกในการกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ... ... ทั้งในด้านการเงิน การผลิต และเทคโโลยี ขณะเดียวกันพยายามลดอุปสรรคด้านต่าง ... ... มาเก๊า เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและความบัเทิงระดับโลก ... ... ในฐานะที่ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ ศูนย์กลางการบริการทางการแพทย์ ... ... เป็นต้ 2.โอกาสของนักลงทุนโดยนักลงทุนสามารถเข้ามาร่วมลงทุน ...

โยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเปิดประเทศของจีน ตอนที่ 3 แนวโ้มเศรษฐกิจจีนในอีก 5 ปีข้างหน้า

จาก 2 ตอนที่ผ่านมาได้ำเสนอปูมหลังเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน และพัฒนาการการปฏิรูปเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาไปแล้ว ... ... เนื่องจากการเปิดเสรีภาคบริการและการเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศของชาวจีนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้... ... ่าจะเป็นผลจากการแทรกแซงโดยธนาคารกลางจีนที่ต้องการให้กลงทุน (โดยเฉพาะนักเก็งกำไรค่าเงิน)...

การพัฒนาเมืองอัจฉริยะอาเซียน : กัมพูชา

... เพื่อแก้ไขปัญหาการเติบโตของเมืองอย่างรวดเร็ว โดยใช้ประโยชน์จากเทคโโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน... ... เ้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับการเป็เมืองประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว ยกระดับการขนส่งสาธารณะและการจราจรอัจฉริยะ ยกระดับการบริการด้านการท่องเที่ยว การบริหารสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ... ... อุปสรรคทางด้านการเงินจากต่างประเทศ โดยนักลงทุนให้ความสนใจน้อย ยกเว้นนักลงทุนจากจีนให้ความสนใจไปลงทุน...
  relevance date