ค้นหา

 
Found: 2
Where: tags — จีน [x] ท่องเที่ยว [x] ซีอาน [x]

ซีอานประกาศ Free Transit Visa 72 ชั่วโมง สำหรับ 51 ประเทศ ส่งเสริมการท่องเที่ยว

... ประเทศ (ไม่รวมไทย) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวซีอาน และการใช้ท่าอากาศยานซีอานเสียนหยางคาดว่าจะมีการบังคับใช้ใเดือน มิ.ย. 2557 เป็นต้ไป นครซีอานได้ประกาศนโยบาย... ... เป็นต้ไป ับเป็เมืองที่ 8 ของประเทศจีน ที่มีการประกาศใช้มาตรการดังกล่าว... ... ที่จะเป็นพื้นฐานสำคัญในการดึงดูดนักลงทุนและความร่วมมือทางด้านการค้า...

สำรวจ Tang West Market โอกาสการลงทุนของผู้ประกอบการไทยในนครซีอาน

... มีดีไซน์ที่ดีและมีเสน่ห์เชิงวัฒนธรรม อาทิ เครื่องเบญจรงค์ หรือแม้กระทั่งของเล่ไม้ ที่ชาวจีนนิยมซื้อเป็นของขวัญให้แก่เด็ก ภายหลังสินค้าของเล่จีนเองมีข่าวเรื่องความไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพเด็กจนถูกตีกลับจากสหภาพยุโรป ... ... “การพาณิชย์เชิงวัฒนธรรม” เพื่อสร้างมูลค่าและคุณค่าให้แก่การท่องเที่ยวของนครซีอาน ที่ได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนและนักท่องเที่ยวทั่วไป ทั้งนี้ การที่ ...
  relevance date