ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — จีน [x] ท่องเที่ยว [x] สนามบินนครซีอานเสียนหยาง [x]

ซีอานประกาศ Free Transit Visa 72 ชั่วโมง สำหรับ 51 ประเทศ ส่งเสริมการท่องเที่ยว

... (ไม่รวมไทย) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวซีอาน และการใช้ท่าอากาศยานซีอานเสียนหยางคาดว่าจะมีการบังคับใช้ใเดือน มิ.ย. 2557 เป็นต้ไป ... ... ับเป็เมืองที่ 8 ของประเทศจีน ที่มีการประกาศใช้มาตรการดังกล่าว ... ... เป็นต้ ทั้งนี้ ปัจจุบั สนามบินนครซีอานเสียนหยางจัดเป็นสนามบินที่มีผู้โดยสารเดินทางมากที่สุดเป็นอันดับที่ ... ... ที่จะเป็นพื้นฐานสำคัญในการดึงดูดนักลงทุนและความร่วมมือทางด้านการค้า ...
  relevance date